Springvandet på Torvet

Kære Brande!

Hermed kommentar i forlængelse af formand for Brande Borgerforening Ole Deigaards indslag omkring det nu tørlagte springvand...at det er tørlagt er ikke overraskende...bortset fra de meget smukke blomsterkummer, er hele Brande Torv total tørlagt - for stemning, charme og atmosfære.

Et tilbageblik

I 2002 blev byfornyelsen i Brande afsluttet. Det gamle, men ganske hyggelige og velbesøgte torv var "forældet". Der blev lagt brosten i Storegade og Jernbanegade. Punktlys skabte linier i fortovene, mod kirken og på torvet med det nylagte fliseareal. Her voksede et større arrangement af et springvand op, som kunne præstere et vandtæppe som et spejl, flankeret af brusende vandsøjler med undervandsspots og farveskift. Det fungerede vel ca. 1 måned, og efter noget reparation var det slut med både lys og vandsøjler. Siden da har det med held stået og småpjasket og mere signaleret en farce af et springvand. Endvidere er punktlysene stille og roligt gået til grunde, og mange steder lappet over af grimme metalplader......det var så den byfornyelse, som kostede en betragtelig formue, og ingen har tilsyneladende igennem tiden været ansvarlige for denne fadæse. Er det virkelig sådan Brandes midtby skal præsenteres og promoveres.

For en del år siden blev der faktisk udskrevet forskønnelses-konkurrence af Torvet, så fænomenet er langt fra nyt.

Turistchef Jette Nielsen beretter om de mange turister og nationaliteter, der har fundet vej til det store udbud af tilbud og oplevelser i det midtjyske. Det underbygger netop vigtigheden af, at Brande har en attraktiv og atmosfærefyldt bymidte. Et sted, hvor de mange gæster og turister, potentielle tilflyttere tillige Brande-borgere, har lyst til at opholde sig.

Det er jo enestående, at Brande har så mange fantastiske tilbud af næsten enhver art. Der er ildsjæle, der ulønnet slider og bruger fritiden på at bibringe og kæmpe for diverse tiltag, bl.a.  det succesfulde Street Art, diverse lørdagsarrangementer m.v. Fine indbydende butikker, fantastisk gode og hyggelige spisesteder med hver deres genre, virksomheder af enhver størrelsesorden (alle husket - ingen glemt)....altsammen ganske unikt for en by af denne størrelse.

Alt taget i betragtning, og med de fysiske rammer i midtbyen, er der et STORT potentiale for at skabe et attraktivt og indbydende centrum, til glæde og fordel for alle.

Et konstruktivt forslag kunne også være, at der i sommermånederne (evt. fra maj til september) blev etableret gågadezone fra Matas til Kvickly. Skabe en bymidte fritaget for biler og P-båse, folk kunne færdes i ro og mag, slentre og hygge. Tillige vil butikker og spisesteder kunne rykke længere ud og skabe stemning og miljø - og der mangler ikke P-pladser i centrum, det er blot et spørgsmål om at gå få meter ekstra.

På et tidspunkt skyder Bestseller Village i bogstaveligste forstand op - hvad så med Brandes bymidte - en stor udfordring eller ender det som P-plads?

Tilbage til det famøse springvand. Argumentet for lukning af springvandet er tilsyneladende, at en medarbejder fra driftsafdelingen, i forbindelse med vedligeholdelse, skal ned i en brønd på 1 meter i bredden, hvor man ved etablering af brønde til springvand i dag kræver en bredde på 1,25 m. MEN 1 meter er tilsyneladende ikke ulovligt, og brønden har dog været benyttet gennem 16 år - ellers er muligheden vel at skifte til 1,25 meter. Nå - men medarbejderen fra driftsafdelingen går alligevel på pension, og andre medarbejdere skal ikke pålægges denne opgave - altså lukning - det kan i store træk sammenlignes med, at hvis en skoles pedel går på pension, så lukker man blot skolen.

Ole Deigaard nævner, at man kan frygte, at Torvet bliver et monument fra dengang, der var velstand i Brande - det er allerede sket; igennem mange år er det sygnet hen som et monument på ligegyldighed og manglende interesse.

Vejen er lang for at genskabe Torvet med hygge og atmosfære (det omhandler endvidere gadebelysning, hyggelig belysning på Torvet, indbydende bænkområder med grønt og tillige visuel oplevelse etc.).

Lad nu springvandet udfolde sig i brusende stråler og vandtæppet falde som et spejl, gerne med spots og farveskift, og som Ole Deigaard nævner - brug vores lokale ekspert (Wintec); var dette initiativ taget for adskillige år tilbage, ville vandoplevelsen på Torvet i dag være til glæde for alle.

Med frygt for, at det er begrænset hvad man kan forvente fra Ikast-Brande Kommune, er der måske mulighed for, at opgaven kan klares lokalt.

Der må kunne laves en beregning på, hvad det vil koste at genskabe springvandet, som det var i starten, og så det fungerer. Måske var det en mulighed at foranstalte en indsamling, således at borgere, butikker, banker, virksomheder m.v. kunne yde bidrag til genetableringen - alt i alt til glæde og gavn for alle.

PØJ PØJ og håb for Brandes bymidte.

Fuglen Fønix rejser sig som bekendt fra asken. Brande er unik og har altid præsteret ligeså - det vil forhåbentlig også lykkes denne gang.

 

Ib Neerup Housted

Gunvorsvej 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen
Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019