Sammenbygning af Brande Hallerne og Artium - vi gør det og vi tør det!

Anne-Mette Kongedam

Lige siden det blev politisk besluttet, at Artium skulle placeres i Centerparken, har vi i bestyrelsen i Brande Hallerne arbejdet på at realisere drømmen om en sammenbygning med Artium. En sammenbygning som vil give stor værdi til Brande og for alle brugere af Brande Hallerne og Artium - rent ud sagt, en mulighed for at skabe noget helt unikt i Brande – Brandes Hus!

Vi har i bestyrelsen igennem hele processen været i dialog med Ikast-Brande Kommune omkring en form for medfinansiering af projektet. Der har hele tiden været vilje til dialog fra kommunens side, men ikke så meget konkret.

Først på året 2021 havde vi en dialog med Ikast-Brande Kommune omkring finansiering af en sammenbygning mellem Brande Hallerne og Artium. Der blevet givet tilsagn fra kommunen om, at man var villig til at se på en medfinansiering, men at vi selv skulle hjem og i arbejdstøjet og finde nogle penge.

I løbet af foråret har Brande Hallerne været rundt hos en del lokale virksomheder, som kan se et potentiale i sammenbygningen og se den værdi, vi sammen kan skabe til fordel for Brande. Det er lykkes os at indsamle i omegnen af 5 millioner kr. til sammenbygningen, og det er vi umådelig stolte over.

Da vi i bestyrelsen havde fået tilsagn om 5 millioner kr. til sammenbygningen fra lokale virksomheder samtidig med, at vi fra bestyrelsen også vil lægge midler i til finansieringen, gik vi igen til Ikast-Brande Kommune og fremlagde vores planer og visioner for sammenbygningen for byrådet. Simpelthen for at vise, at vi ville projektet og vise, at vi har stor og seriøs opbakning til sammenbygningen i Brande, og at vi i Brande Hallerne havde gjort en ganske god indsats for at skabe finansiering.

Bestyrelsen for Brande Hallerne sendte en ansøgning på 12 millioner kr. til sammenbygningen mellem Brande Hallerne og Artium til Ikast-Brande Kommune i forbindelse med budgetforhandlingerne. Som bekendt valgte byrådet at bevilge 4 millioner kr. til formålet over 4 år. Penge som vi er rigtig glade for, men omvendt er vi også rigtig ærgerlige over, at man fra byrådets side ikke kan se den værdi en sammenbygning kan skabe for udviklingen i Brande ved kun at bevilge 1/3 af det ansøgte beløb.

Det betyder, at Brande Hallerne lige nu, står med et projekt til 20 millioner kr., har finansiering på omkring halvdelen; altså mangler vi omkring 10 millioner for, at vores projekt kan lykkes – et projekt som vil gavne alle brugere af Brande Hallerne og Artium og skabe stor værdi for Brande by og opland.

Selvom vi mangler de sidste millioner for at kunne realisere projektet, arbejder vi i bestyrelsen videre for fuld styrke for at finde den sidste finansiering, så vi kan komme i gang med projektet. Det skal lykkes – vi tør det og vi gør det!

På vegne af bestyrelsen for Brande Hallerne

Anne-Mette Kongedam, formand

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022