Sædbækken skal klimasikres

I forbindelse med den seneste oversvømmelse i august 2010 gik Sædbækken pludselig over i stedet for under Østre Allé med store skader på vejen til følge (arkivfoto: Erik Lauritzen).

Politikerne får endnu et anlægsønske med til de forestående budgetforhandlinger.

Det er Ikast-Brande Kommunes Tekniske Område, der søger om anlægsmidler for at kunne igangsætte et klimasikringsprojektet ved Sædbækken. Projektet har tidligere været prioriteret, men de afsatte anlægsmidler blev fjernet igen i 2017/2018, og derfor er projektet i øjeblikket sat i bero.

I forbindelse med oversvømmelsen 18. august 2010 skabte Sædbækken store skader på blandt andet Østre Allé samt ved en række huse omkring vandløbet. Enkelte tiltag blev gennemført i årene derefter, men den største såkaldt hydrauliske påvirkning (vandtryk, red.) af vandløbet er endnu ikke løst. Det drejer sig bl.a. om hele boligkvarteret på Skovbrynet, som afvander uforsinket ned til Sædbækken. Ved større regnhændelser betyder det, at vandstanden i bækken stiger meget hurtigt.

Projekteringen er foregået i samarbejde med Ikast-Brande Spildevand A/S, der er tiltænkt finansieringen af de tekniske løsninger, mens Ikast-Brande Kommune skal bidrage med 2 mio. kr. til de rekreative tiltag eventuelt suppleret med fondsmidler – hvis altså byrådspolitikerne kan finde beløbet på anlægsbudgettet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019