Revalideringssager genoptages

På baggrund af en landsretsdom i en konkret sag fra Ikast-Brande tvinges alle landets kommuner nu til at ændre praksis.

Ankestyrelsen har på baggrund af en dom i Østre Landsret fastslået, at udbetalingen af revalideringsydelse først kan standses, når der er truffet en gyldig afgørelse. Det betyder, at revalideringsydelsen ikke kan stoppes med tilbagevirkende kraft, og at det ikke sker automatisk. Det er tale om en ændring af den hidtidige praksis på området, og derfor skal alle sager, hvor revalideringsydelsen er stoppet før afgørelsestidspunktet, genoptages med henblik på efterbetaling.

Ankestyrelsen har derfor bedt Ikast-Brande Kommune genoptage fem sager, der tidligere er hjemvist til fornyet behandling. Den ene af disse sager er den, der ligger til grund for afgørelsen i Østre Landsret.

Derudover har Ikast-Brande Kommune gennemgået alle sager om ophør af revalidering fra og med 2014, i alt 182 sager.

Ved gennemgangen har kommunen fundet frem til yderligere syv sager, hvor udbetalingen af revalideringsydelsen er blevet standset, før der forelå en endelig afgørelse. Da revalideringsydelsen i de fleste sager alene er stoppet tilbagevirkende med få dage, er det imidlertid kun et mindre beløb, der skal efterreguleres, oplyser Ikast-Brande Kommune.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande
Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019