Respekt for kapitalen…

Vi lever i et samfund, der er præget af temmelig meget ligestilling, mere end man støder på i de fleste lande.

Selv i de vestlige demokratier er der få samfund, hvor jævnbyrdigheden er større end i det danske. Hvor få har for meget og færre for lidt, som digteren skrev.

Naturligvis trives misundelsen alligevel i det danske samfund, men generelt er respekten mellem mennesker i Danmark ikke bundet til tegnebøger eller visitkort - men til handlinger, omgangsform og væremåde. Gud være lovet.

Tilstanden hænger naturligvis sammen med mangeårigt socialdemokratisk arbejde for at fremme ligheden. Så hænger det givetvis også sammen med, at danskerne generelt er et ret usnobbet folkefærd. Men, og det er vigtigt, det hænger også sammen med, at en række mennesker, der tilhører den danske overklasse, gennem historien har udvist et imponerende samfundssyn - og taget et stort ansvar for udviklingen af vort land.

I Danmark blev Stavnsbåndet opløst, fordi herremændene accepterede det. Landets godsejere accepterede en jordreform. De mennesker, der dengang havde en ordentligt skolegang - og det var de få - gennemførte Danmarks Riges Grundlov i 1849. Det tog et halvt hundrede år, før Grundloven var helt på plads - men hverken jordreform, Stavnsbånd eller Grundlov og demokrati er indført i Danmark med våbenmagt. Men via demokratiske diskussioner og processer.

I Danmark er historien skrevet med blyanter og stemmesedler - ikke med sabler og kanoner.

Vi har været sammen om udviklingen i Danmark, og vi må huske også at respektere overklassen, der har været med. Den har ydet meget.

For tiden er interessen for miljø - og naturbeskyttelse større end nogensinde - heldigvis. Og endnu en gang har kapitalhavere i Danmark vist deres samfundsmæssige sindelag.

Store naturområder omkring Limfjorden - og store naturområder på både Syd - og Nordfyn er blevet købt og sikret for kommende slægtled af Aage V. Jensens Naturfond. Det er ikke den danske stat, der har finansieret disse naturbevarelser. Men en fond skabt af en velhavende mand.

Forleden så vi endnu et eksempel på denne offervilje og denne interesse i at sikre danske naturområder.

Anders Holch Povlsen fra Bestseller har opkøbt store, sammenhængende landområder omkring Skjern Å´s smukke løb omkring Skarrild.

Det betyder i praksis, at nogle sportsfiskerforeninger måske mister fiskeretten - og det er både synd og beklagende. Men samtidigt betyder det, at vore børn og børnebørn også kan gå ture langs den vidunderlige å i det pragtfulde Midt-vestjyske landskab med enge, heder og skov, der ikke findes andre steder i landet.

For mig at se er det godt, at en mand som Anders Holch Povlsen vil bruge en betragtelig kapital på at sikre danske naturværdier. At jeg så som ivrig fluefisker og lakse-romantiker er grøn og gul af misundelse over, at det ikke er mig, der har kunnet købe dette areal, ændrer ikke på den vigtige kendsgerning, at det er godt, området er sikret for fremtiden.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023