Rabat på beredskabssamarbejdet

Så sent som i onsdags blev beredskabet sat på prøve i forbindelse med den store brand på Sandfeldvej.

Byrådet godkendte på sit seneste møde budgettet for de kommende år for Brand og Redning MidtVest, beredskabssamarbejdet med nabokommunerne Herning og Ringkøbing-Skjern.

Ifølge budgettet, som inkl. overslagsårene strækker sig til og med 2023, forventes de samlede udgifter at stige fra 48,3 millioner kroner i 2020 til godt 52 millioner kroner i 2023, en årlig stigning på 2,5 procent. Heraf udgør de kommunale tilskud 38,8 millioner kroner i 2020 stigende til knap 41,8 millioner kroner i 2023.

Ikast-Brande Kommunes andel af tilskuddet udgør i 2021 23,7 procent, markant mindre end de 28 procent, der var udgangspunktet, da samarbejdet mellem de tre kommuner i sin tid blev indgået.

Dermed må Ikast-Brande hoste op med 9.425.783 kroner til Brand & Redning MidtVest næste år, men med den oprindelige fordelingsnøgle var beløbet blevet ca. 1,7 millioner kroner højere.

Fordelingsnøglen, som er gældende fra 2021 og frem, baserer sig dels på udviklingen i kommunernes indbyggertal, dels på antallet af brandstationer. Dem er der fire af i Ikast-Brande: En i Ikast, en i Brande, en i Nr. Snede og en i Engesvang.

Herning Kommune har fem brandstationer og Ringkøbing-Skjern seks, og sammenholdt med indbyggertallet betyder det, at Herning i 2021 skal betale 43,3 procent af de samlede udgifter, mens Ringkøbing-Skjern skal udrede den sidste tredjedel (33 procent). I udgangspunktet for fire år siden kunne Herning ”nøjes” med at betale 40 procent af udgifterne, mens Ringkøbing-Skjern dengang stod for 32 procent.

Budgettet blev godkendt på Beredskabskommissionens møde i februar, inden det blev sendt videre til godkendelse hos de tre ejerkommuner.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Pandbo Bjælkehuse banner

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019