Røde tal hos BioMar

Selvom omsætningen er vokset med en tredjedel, endte årets første kvartal med røde tal på bundlinjen for fiskefodervirksomheden BioMar.

Ganske vist voksede omsætningen i årets første kvartal med 33,6 procent til godt 3 milliarder kroner, men omkostningerne løb endnu stærkere med det resultat, at kvartalet ente med et underskud før skat på 35 millioner kroner. Sidste år gav kvartalet et overskud før skat på 29 millioner.

Kombinationen af øgede udgifter til råvarer og energi får sammen med hensættelser til en tabt, men anket retssag i Norge vedrørende immaterielle rettigheder samt til tab på tilgodehavender og andre aktiver i Rusland på 45 millioner, skylden for det forringede resultat.

Fremgangen i omsætningen skyldes primært, at prisstigningerne på råvarerne har kunnet videreføres til kunderne; målt på afsatte mængder har væksten i første kvartal ”kun” været på otte procent fra 266.000 tons til 288.000 tons.

De voldsomme omkostnings- og prisstigninger har i øvrigt fået BioMar til at opjustere forventningerne til årets samlede omsætning fra 14-15 milliarder kroner til nu 16-17 milliarder.

Samtidig nedjusteres forventningerne til årets EBITDA (overskud før finansielle poster, skat, af- og nedskrivninger, red.) på baggrund af usikkerheden omkring udviklingen i energi- og råvarepriser fra intervallet 980-1.040 millioner kroner til 890-940 millioner.

Til gengæld hæver BioMar forventningen til indtjeningen fra de associerede virksomheder Salmones Austral og Let Sea fra 55 millioner kroner til 80 millioner kroner grundet god aktivitet og de aktuelt gunstige vilkår for de to udenlandske selskaber.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023