Positive resultater af kortere skoledag

Ti skoleklasser i Ikast-Brande Kommune fik sidste år lov til at afkorte skoledagen med op til to timer ugentligt, og de første erfaringer er entydigt positive.

I maj sidste år besluttede byrådet, at folkeskolerne i Ikast-Brande Kommune kunne ansøge om mulighed for – i helt særlige tilfælde – at afkorte skoledagens længde for klasser på 4. – 9. klassetrin, dog maksimalt med to timer pr. uge. I stedet skulle timerne, der skulle tages fra den understøttende undervisning, erstattes af en to-lærerordning, og det var rigtig mange skoler interesserede i.

10 klasser svarende til 11,6 procent af kommunens 116 4. – 9. klasser fik tilladelse til at konvertere understøttende undervisning til to lærere i klassen, og ordningen er nu blevet evalueret.

Generelt er der stor tilfredshed på skolerne. På Blåhøj Skole har 3. og 4. årgang fået samme grundskema, og her har den ekstra voksenressource givet mulighed for ekstra opmærksomhed til alle elever.

På Præstelundskolen har man valgt at styrke naturfagene for de tre 7.-klasser, der fik tilladelse til at deltage i forsøget, specifikt med holddannelse i fysik/kemifaget og stærkere relationsarbejde for at styrke trivslen.
Det har ført til et højere fagligt niveau end normalt. I test scorer de elever, der går i specialklasse, men i fysik/kemi er tilknyttet stamklasserne på 7. årgang, markant højere end forventet, og lærerne oplever, at de har kunnet undervise på et højere niveau end forventet. På det sociale område oplever skolen at have haft langt færre sager om elever, der ikke har fundet sig til rette i de nye 7. klasser.

Læs mere om erfaringerne med at afkorte skoledagen i næste uges udgave af Focus Ikast-Brande.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019