Planen for de næste 800 boliger i Brande præsenteres for byrådet

Den har været længe undervejs – planen for Brande Syd – men på det kommende byrådsmøde præsenteres byrådsmedlemmerne for en plan for byudviklingen i Brande, der rækker mange år ud i fremtiden

 

Af Villy Guldbrand Jensen

 

Det er efterhånden et tocifret antal år siden den første plan for byudvikling mod syd blev præsenteret.

Dengang indeholdt planen byudvikling næsten helt ud til Drantum og med små erhvervslommer ind mellem boligbyggeriet.

Siden er der løbet megen vand i åen og ned ad Pedersborgs bakker og i 2017 kom Bestsellers planer om højhusbyggeri med omkringliggende landsby på bordet.

Det har lagt ekstra pres på politikerne, der nu også skulle forholde sig til hvad Bestseller byggeriet ville betyde rent befolkningsmæssigt i Brande.

Derfor er det to stolte repræsentanter for Ikast-Brande kommune, Henrik Engedahl, formand for teknik- og miljøudvalget og Karina Kisum Jensen, planchef i kommunen, der nu er parate til at fremlægge planerne for Brande Syd.

Først for politikkerne og siden på et borgermøde.

 

Planer der rækker langt

- Vi har med planerne ønsket at fortsætte den positive udvikling Brande er i, og skabe nogle attraktive steder at bo, fortæller Henrik Engedahl, der også er indforstået med at planerne kan række mange år frem.

- Vi håber på at komme i dialog med projektudviklere, der kan se ideerne i vore tegninger, der skal ses som en retning og ikke som konkrete planer, fortsætter Henrik Engedahl, der bliver suppleret af Karina Kisum Jensen.

- Vi har ønsket at få folk ud i naturen og ud og bevæge sig.

Derfor er der i planerne indlagt mange stier og vandhuller og vandløb.

Tidligere kiggede man ud på naturen, nu ønsker vi at bygge ude i naturen.

 

Masser af natur
og friområder

I strukturplanerne er indtænkt masser af natur, i form af stier, vandløb og vandhuller, træer og åbne arealer.

Noget der umiddelbart burde fordyre grundene, men det mener Karina Kisum Jensen ikke er tilfældet.

- Når vi leder vandet væk på overfladen sparer vi pengene under jorden, og det skal de mange vandløb være garanter for, og det vi lægger op til er grunde, der ikke er standard landinspektør udstykninger.

Her bliver spændende grunde, hvor der f.eks. kan bygges dobbelthuse eller klyngehuse, hvis det er det man ønsker.

Det vi har lavet i planen er en retning.

- Ja man kan ikke gå ind på de tegninger der foreligger nu og pege på et bestemt sted og sige, der vil jeg bo, supplerer Henrik Engedahl.

Det bliver de kommende entreprenører og projektudviklere der skal definere hvor de enkelte grunde skal udstykkes.

5 boligområder

I strukturplanen for Naturbydelen Brande Syd – som man kan finde på Ikast-Brande kommunes hjemmeside – er der lagt op til 5 boligområder, benævnt som Skoven, Heden, Bakken, Slugten og Enkehøj.

Skoven er området vest for Brande Rideskole op mod skoven, ligesom et område i forlængelse af eksisterende byggeri på Ny Sandfeldvej indgår i planerne.

Heden er et område oven for Brandtex bygningerne med mosen som implanteret naturområde i planerne.

Bakken strækker sig langs Lars Nielsens Vej med byggeri op mod Pedersborg.

Slugten er området på modsatte side af Hyvildvej og Enkehøj og er en udbygning af nuværende boligområde, der, afbrudt af vådområde med rindende vand, strækker sig helt ud til den gamle bane op mod Danish Bottling Company og Serup Olesens virksomheder.

Netop de to virksomheders placering, griber dog ind i planerne.

- Vi vil ikke anlægge byggegrunde tæt på den gamle bane, så længe de to virksomheder har deres placering hvor de er nu, fortæller Henrik Engedahl, der gør opmærksom på, at netop den geodætiske spændende natur med vand og bakker i området syd for Brande, kan gøre det til nogle særdeles attraktive boligområder.

 

Hvornår starter
byggeriet?

Et af de spørgsmål der uden tvivl presser sig på fra borgerne i Brande er: Hvornår starter man på de første boliger.

- PÅ byrådsmøde forventes den samlede plan at blive godkendt, hvorefter byrådet på et efterfølgende møde skal forholde sig til forvaltningens anbefalinger til rækkefølgen i udstykningerne og den overordnede økonomi, fortæller Henrik Engedahl.

- Teknik- og miljøudvalgets indstilling er at vi venter med at indkalde til borgermøde til vi har en plan for rækkefølgen på plads.

Selv hvis Bestseller byggeriet skaber et stort ønske om tilflytning til Brande, mener man nu fra kommunens side at der er skabt bomuligheder til et godt stykke ud i tiden.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen