Pæn medlemstilstrømning til Brande City

Den nyudnævnte formand, Preben Christensen, lægger vægt på, at der er god opbakning til Brande City.

Af Ejgil Jessen Hansen - 

Der kan allerede på nuværende tidspunkt konstateres stor interesse for Brandes nye forening, Brande City, som er en sammenslutning af Brande Borgerforening og Brande Handelsstandsforening. Brande City består af en hovedbestyrelse og 5 underliggende udvalg: Udviklings- og planlægningsudvalget, detailhandelsudvalget, erhvervsudvalget, sport- og kulturudvalget samt borger- og aktivitetsudvalget. Det er til borger- og aktivitetsudvalget tilstrømningen har fundet sted.

Den nyudnævnte formand for Brande City, Preben Christensen, ser med optimisme på foreningens start og glæder sig over udviklingen. Han oplever, at der er god interesse for Brande City. I starten af det nye år vil der blive igangsat en kampagne for at få endnu flere medlemmer, da det efter formandens opfattelse er vigtigt, at der blandt borgerne, i erhvervslivet og hos foreningerne er god opbakning til Brande City. På den måde står Brande stærkere udadtil.

Brande City skal arbejde for Brandes interesser.

I foreningens formål står bl.a., at den skal ”repræsentere medlemmernes fælles interesser og synspunkter over for borgere, offentlige myndigheder og lignende.” Under Udviklings- og planlægningsudvalgets opgaver nævnes: ”at være talerør over for Ikast-Brande Kommune og andre relevante samarbejdspartnere.” Preben Christensen præciserer, at foreningen kun skal varetage Brandes interesser, og han ser frem til et konstruktivt samarbejde med Ikast-Brande Kommune. Brande City har allerede modtaget invitation til det første møde fra Udvalget for erhverv, vækst, bosætning.

Fremtidige punkter på programmet

Preben Christensen fortæller, at der har været det første møde i hovedbestyrelsen, men der er flere praktiske forhold, der skal på plads inden den nye forening rigtig kan komme i gang. Det har tidligere været meldt ud at der måske kan blive tale om at ansætte en citychef. Til det siger Preben Christensen, at det ser han gerne, men der er lang vej endnu. Der vil også blive arbejdet for at springvandet på Torvet vender tilbage. Han slutter af med at sige, at det nu er vigtigt, at de 5 underliggende udvalg fungerer som en helhed. De må ikke udvikle sig til 5 selvstændige udvalg, der kun arbejder parallelt.      

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen