Om vindmøller, tranedans og citatfusk

I et indlæg i Brande Bladet henviser Anton Gammelgaard fra VidenOmVind til Klim Vindmøllepark og traner.

Det er en rapport udarbejdet i januar 2020 af Vattenfall Vindkraft A/S, som har været opstiller af vindmøller både på hav og land. Vattenfall har oplyst, at de stopper med at stille vindmøller op på land i Danmark.

Når man går ind i Klim-rapporten, kan man se, at kun 11 vindmøller ud af 22 har været under opsyn vedr. fugledød pga. møllerne, dog ikke i sommertiden; opsynet har fundet sted ca. hver 10. dag i perioden.

År 1: Der er under de 11 vindmøller i år 1 kun fundet fjerrester fra fugle opgjort til 8 svaner, 2 gæs, 1 høg og 6 andre fugle. 17 fugle i alt.

År 2 er der ikke blevet lavet opsyn.

År 3: Er der fundet 2 svaner, 7 gæs anser man på fjer og 13 andre fugle. Alle fund er kun fjer.

Hvad siger sådan en rapport så? Jo der dør mange fugle pga. vindmøllerne. Kan man regne med de fugle i antal, der er talt op i rapporten, da betaler af rapporten har haft egeninteresse? Der tror jeg, man skal spørge ræven, den siger nok mange flere, da der jo kun blev kontrolleret ca. hver 10. dag.

Jeg er selv ejer af ca. 7,5 hektar Natura 2000 i Skærlund. Jeg ser masser af fugle, både ænder, gæs, svaner og nævnte traner, som der er mange af, så hvorfor skal vi tage til Nordjylland for at se tranedans, det kan vi se her.

Vindmøllerne i Skærlund Øst kommer til at stå lige i en af fuglenes hovedtrækruter i området.

Jeg håber, at kommunen lytter til lokalbefolkningen, som de jo egentlig skal, for der er stort set ingen herude, der vil have de vindmøller. Jeg håber, kommunen har afstemt den risiko med EU’s Natura 2000-habitatsforvaltning og afklaret, hvordan man som forvalter kan finde på at opstille vindmøller, som helt klart vil slå fugle ihjel.

 

Peter Bech-Hansen

Skærlund Mosevej 15

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020