Nye store besparelser på daginstitutionerne og på ældreområdet Ikast-Brande kommune

Frank Heidemann Sørensen

Af Frank Heidemann Sørensen, 2. viceborgmester og gruppeformand for Socialdemokratiet i byrådet.

Et flertal i Ikast-Brande byråd bestående af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Fælleslisten vedtog på byrådsmødet mandag aften en økonomisk politik, der vil betyde nye store besparelser på daginstitutionsområdet og ældreområdet.

I socialdemokratiet valgte vi at stemme imod – begrundelse følger.

Socialdemokratiet anerkender og vil gerne tage ansvar for den økonomiske udfordring som Ikast-Brande kommune er midt i. Derfor stod vi også bag budgetforliget for 2019 som rummede kæmpebesparelser på over 80 mill. kr. alene i 2019.

Det betragtede vi som rettidig omhu i forhold til de muligheder en meget stram kommuneaftale, (kommunernes aftale med regeringen), gav os. Samtidigt står vi overfor nye, men nødvendige massive anlægsudgifter, hvor ikke mindst 200 mill. til en ny skole i Brande fylder meget.

Socialdemokratiet ønsker, at lægge budget for kun 1 år af gangen, suppleret med forslag og pejlemærker til budgettet for de næste 3 år, præcis som vi altid har gjort og som lovgivningen tilsiger.

Vi kan ikke anbefale en økonomisk politik som skitseret med en decideret bindende aftale for 4 år. Der er alt for mange ukendte faktorer, som kan være med til at forbedre eller forringe kommunens fremtidige økonomi. Det kan være mere positive eller negative kommuneaftaler, flere eller færre indtægter på selskabsskatten, en regering der tør lave en ny udligningsreform mm.

I forslaget til ny økonomisk politik arbejdes der med en årlig besparelse på 1% på alle områder – det kan socialdemokratiet ikke tilslutte sig. Helt konkret peger vi socialdemokrater på at den generelle 1% besparelsen fra 2021, som er nævnt i sagen, skal afløses af en 0.5% skattestigning fra 2021, hvor vi har muligheden. Den mulighed ser vi ikke beskrevet i forslaget omkring ny økonomisk politik. Vi er af den overbevisning at vi ikke længere kan blive ved med at lave besparelser på de store velfærdsområder, vi er i bund. Vi er nødt til at skaffe flere indtægter, vi kan ikke blive ved at spare os ud af de økonomiske problemer.

I forslag til ny økonomisk politik ønsker det borgerlige flertal, at vi kun fremskriver stigningen i udgifter til de flere børn i daginstitutionerne og flere ældre med 50%. – Det bliver der jo nok hverken flere børn eller ældre af.

Vi ønsker derimod at se udfordringerne med markant flere ældre og flere børn på nogle årgange direkte i øjnene og kan derfor ikke acceptere en besparelse af fremskrivningen på 50% - fremskrivningen skal selvfølgelig være på 100%, så den dækker det reelle antal- og det gælder både børne og ældreområdet – ellers vil det sammenholdt med forbuddet mod tillægsbevillinger betyde at de 2 områder, der i forvejen ligger driftsmæssigt lavt, vil komme til at mærke særdeles drastiske besparelser på driften i de kommende år, hvor især antallet af børn i dagtilbud og ældre vokser markant. Fremskrivningen af økonomien på ældreområdet er desuden for nylig revurderet, så den nu er i fin overensstemmelse med virkeligheden.

Helt konkret kommer den manglende 50% fremskrivning på dagtilbudsområdet i forhold til det nuværende niveau, til at betyde, at dagtibudsområdet i 2020, udover de allerede anviste besparelser, skal spare yderligere 3.1 mill, i 2021 3.8 mill, og i 2021 3.6 mill.

På ældreområdet vil den manglende fremskrivning betyde yderligere besparelser i 2020 på 4 mill, i 2021 på 8 mill og ikke mindre end 10.5 mill i 2021.

Disse massive besparelser på vores børne og ældrevelfærd kan vi ikke bakke op om.

Helt generelt ønsker Socialdemokratiet også en robust økonomi, hvor vi kan betale enhver sit, derfor bakkede vi op om sidste års budgetforlig som indeholdt dramatiske besparelser. Disse besparelser må være tilstrækkelige, så længe vi ikke har indikationer på, at nye udfordringer står og banker på. At udmelde nye besparelser med baggrund i at skabe et økonomisk råderum til byrådet på bekostning af den borgernære velfærd, hverken kan eller vil vi bakke op om.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen