Nye Borgerlige står bag budgettet

Bruno Ostenfeld Jensen

Af Bruno Ostenfeldt Jensen, byrådsmedlem for Nye Borgerlige.

Vi er meget privilegeret, idet forligskredsen blev enige om at besparelsen blev reduceret til 40 millioner kroner fordelt over 3 år.

Vi ser andre kommuner, selv de kommuner vi kalder de rige, hvor besparelserne er over det dobbelte.

Men med en besparelse så stor som på 40 millioner, kan vi desværre ikke undgå at det går ud over velfærden.

Forligspartierne, har lagt de overordnede besparelsesforslag, som herefter drøftes, og udføres i de forskellig politiske udvalg.

Ønsket var dog, at vi ikke skulle benytte os af en grønthøstermetode, men i stedet samarbejde om besparelserne, med rådgivning fra berørte medarbejdere og politiske udvalg.

Vi, i forligspartierne, bliver beskyldt for at vi vil bruge et stort beløb på byrådets studietur, netop af de selv samme personer, der stemte for, at pengene til studieturen blev bevilget, og de har nu i deres alternative budget anskrevet dette som spareforslag.

Dengang beslutningen var til afstemning i byrådssalen var det kun Socialdemokratiet, Nye Borgerlige og en enkelt fra Fælleslisten, der stemte mod en studietur, da vi allerede dengang vidste, at vi stod foran en større besparelsesrunde.

Samtidig, bliver tomme ældreboliger sat for skud.

Alle i forligskredsen, er ligeledes enige om, at vi har for mange tomme ældreboliger på nuværende tidspunkt. Vi har derfor, i samarbejde med psykiatri, handicap og STU, fokus på, hvordan boligerne kan udnyttes bedst og dette gør vi ved gennemgå boligmassen.

Reducering af kommunale medarbejders sygefravær, som partierne udenfor forliget sætter ind som besparelsesforslag i deres alternative budget, er hvad jeg mener er papirpenge og ikke noget man budgetmæssigt kan sætte et beløb på. 

Vi kender ikke sygefraværets statistikker før et årsskifte, hvorfor det er farligt at sætte et besparelsesbeløb på inden en opgørelse.

I tilfælde af, at sygefraværet er lavere end budgetteret, er det positive penge, som kan bruges til indsatser for at bibeholde lavt sygefravær.

Vi er dog enige om, at vi i samarbejde med de kommunal ansatte, skal drøfte og vurdere på indsatser der kan minimere sygefraværet, og dette har vi fuld fokus på i forligskredsen.

Som I nok ved, har vi i Nye Borgerlige stort fokus på jobcentrene.

Personer uden for forliget, udtaler, at de kan finde besparelser på ansatte i jobcentret, da arbejdsløsheden aktuelt er lav. Det er dog vigtigt at påpege, at der på nuværende tidspunkt, er omplaceret medarbejdere fra jobcentret til borgerservice, da kommunen har en stor arbejdspukkel ift. implementeringen af Mit ID og andre digitale løsninger.

Jeg var, ved forligsaftalen, skeptisk for 2023.

Vil energikrisen give flere arbejdsløse, og derved øge udgifter for og dermed forårsage mangel på ansatte i jobcentret 2023-2024?

Jeg har dog i den nye budgetplan, bedt om at der er fokus på, hvor stor en besparelse der kommer, når lovforslaget om, at ny-ledige har deres kontaktforløb med arbejdsløshedskasserne i de første 3 mdr. af en ledighedsperiode i stedet for med jobcentret, træder i kraft i 2024.

Således, at vi allerede nu, kan forberede os på den besparelse, de kommende lovgivningsmæssige krav forårsager, eksempelvis ved at samarbejde med arbejdsløshedskasserne om at omplacere medarbejderne fra jobcentret.

Nye Borgerlige har netop stor fokus på administrationsomkostninger og derfor er det vigtigt for mig, at være med i et budgetforlig og ikke stå udenfor.

Vi arbejder med et stramt anlægsbudget.

Ingen kender fremtiden, især med aktuelle prisstigninger.

Netop derfor udsatte vi renoveringen af Ejstrupholm og Engesvang skole til 2024.

Det var vigtigt for Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, at få indført og indskrevet i budgetaftalen, at spadestikket på skolerne blev i start 2024.

Det var ligeledes vigtigt for Nye Borgerlige samt Helle Mathiasen, Venstre, at renoveringen af Vestergade i Ejstrupholm blev indskrevet i budgetaftalen.

Under trafiksikkerhedspuljen fik Nye Borgerlige tilføjet, at friskolen i Klovborg skal have en lysregulering. Både for at nedsætte hastighederne på den meget trafiktunge vej, men også for at prioritere en mere trafiksikker overgang for friskolens børn og Klovborgs borgere.

Vi fremlagde mange prioriteringer under valgkampen i 2021, men med nuværende økonomiske situation, er det strengt nødvendigt at nogen tager ansvar for, at vi fremtiden kan varetage god ældrepleje og give vores børn og unge bedre vilkår.

Vi møder lige nu store uforudsete udgifter på energi, som er vigtige at reagere på, inden det er for sent.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022