Ny børne- og ungepolitik

Kasper Pauli Pedersen

Et samlet byråd i Ikast-Brande kommune vedtog på sidste byrådsmøde en ny børne- og ungepolitik. Den nye politik er lidt et nybrud i sammenligning med tidligere politiker på området. Formen er en plakat med 8 ligeværdige grundværdier.

I tiden op til og under tilblivelsen af den nye politik har diskussionerne om målstyring kontra værdistyring været et varmt emne i mange kommuner, og også i Kommunernes Landsforening har den socialdemokratiske formand for børne- og undervisningsudvalget, Thomas Gyldal Petersen, rejst nogle vigtige diskussioner om en ny og mere tillidsbaseret retning. Diskussioner der ser ud til at være begyndt at skabe præcedens rundt omkring.

Det er positivt, men det er i den forbindelse også vigtigt samtidigt at slå fast, at en mere tillidsbaseret retning med fokus på tydeligere værdistyring ikke er eller bør være et totalopgør med mål indenfor børne- og undervisningsområdet og derfor skal fraværet af meget detaljerede mål i den nye børne- og ungepolitik selvfølgelig også vurderes i det lys, at vi rent faktisk har gjort os umage for at sætte os ind i, hvad der egentlig allerede er af mål på de forskellige områder.

Som eksempel herpå kan man jo tage et kig ned i en daginstitution, her arbejdes der allerede hver dag med mål, hvilket er positivt, der er forankrede i den pædagogiske læreplan med henblik på hele tiden at skabe de bedste betingelser for stærke fællesskaber og gode læringsmiljøer. Det samme gøres der på skolerne med fælles mål for folkeskolen og på andre områder med udgangspunkt i de mål der nu allerede gælder her.

Det er altså ikke ligefrem flere mål børne- og undervisningsområdet kalder på og det er i en erkendelse heraf og med stor forståelse for det arbejde der allerede løftes hver dag, at vi i Socialdemokratiet er rigtig glade for, at et samlet byråd har haft mod til at vælge en anden retning og ikke smøre vores fagprofessionelle ind i en ny fernis af mål.

Den nye børne- og ungepolitik er en klar tillidserklæring til vores fagprofessionelle, deres faglighed og det store arbejde, de løfter. Vi tager et opgør med detaljerede resultatmål og det bureaukrati der følger med; til gengæld har vi nogle klare holdninger til hvilke værdier, der skal danne ramme om hele kommunens børn og unge. De værdier skal være retningsgivende, men vejen derhen er og bliver ikke ens for alle. Den forskellighed, som det er udtryk for, ser vi som en styrke. Vi behøver nemlig ikke være ens for at være fælles.

Vi ser meget frem til, at en politik i øjenhøjde skal ud og have luft under vingerne, og vi ser frem til at få den udfoldet i samarbejde med fagprofessionelle, forældre og ikke mindst børn - for er der noget den nye politik er og skal være - er det børnenes og de unges politik.

Kasper Pauli Pedersen

Byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande
Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020