Nu pipper ”strudsen”

Helle Mathiasen

Kære Hans Pedersen.

Mangt og meget er jeg blevet kaldt gennem årene, men dog aldrig en struds – jeg mener faktisk ikke, at jeg stikker hovedet i busken, heller ikke når det handler om svære besparelser – dog er jeg lidt ked af, at du vælger at skrive 3 læserbreve i Brande Bladet i stedet for at sende dine spørgsmål enten til mig eller til Kultur- og fritidsudvalget.

Allerførst vil jeg gerne anerkende det store arbejde, du gør for Brande Taekwondo, og alle de frivillige timer du lægger i klubben. Det gør du i Brande, og det gør rigtig, rigtig mange ildsjæle i klubberne i hele vores kommune – og dette gælder både klubber med elitesatsninger og klubber med breddeidræt – og klubber med begge dele.

Uden alle jer, ville der ikke være den store mangfoldighed af fritidstilbud til vores børn og unge - og så mange fantastiske idrætsfællesskaber som vi har i dag - TAK for det.

Du rejser en række spørgsmål omkring besparelserne i budgetforliget på fritidsområdet, og helt konkret for Brande Taekwondo.

Her er så lidt fakta:

• Brande Taekwondoklub er den ENESTE klub i Ikast-Brande kommune, som modtager et direkte årligt grundtilskud fra byrådet – (180.000 kr. i 2018 - 140.000 kr. i 2019).

• Kultur og fritidsudvalget har derudover bevilget ekstraordinært tilskud fra eliteidrætspuljen til Brande taekwondo på i alt 57.000 kr. i 2018 (puljen er i alt 157.000 kr.) – puljen reduceres i 2019 med 40.000 kr.

 - altså har Brande taekwondoklub i 2018 modtaget 235.000 kr. i kommunal støtte.

• I forbindelse med budgetforliget for 2019 skal der findes besparelser på 500.000 kr. på lokaletilskud til foreninger samt en yderligere 2 procents besparelse på hele budgettet til forenings- og fritidsområdet.

Alle foreninger vil blive ramt – og det bliver en stor opgave at finde de ekstra penge i disse foreninger.

Brande Taekwondo vil dog ikke blive ramt i forhold til lokaletilskud, idet foreningen ikke betaler leje for brug af lokalerne på Dalgasskolen.

• Brande Taekwondo Klub er den eneste klub i Ikast-Brande Kommune, som er på byrådets ”finanslov”.

- alle øvrige klubber klarer sig selv via kontingenter, lokale- og aktivitetstilskud, sponsorater + de kan ansøge eliteidrætspuljen om ekstra tilskud. Det gælder også de klubber, som har hold/udøvere i allerhøjeste række på ungdomssiden.

Disse fakta er bestemt ikke en undskyldning for vores beslutninger – men blot for at sætte tingene ind i det rette perspektiv.

Så kære Hans…..

Jeg mener faktisk, at vi bakker op om vores sportsklubber bredde og elite - på bedste vis med de midler vi har til rådighed – også (og måske især) Brande Taekwondo Klub.

Helle Mathiasen (V), formand for Ikast-Brande Kommunes Kultur- og fritidsudvalg

Tilføj kommentar

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen