Nu kan kommunaldirektøren kræve corona-pas af de kommunalt ansatte

Flemming Storgaard

Et flertal i Økonomi-og planudvalget har bemyndiget kommunaldirektør Flemming Storgaard til at indføre krav om, at kommunens ansatte kan fremvise et gyldigt corona-pas. Kravet er dog ikke indført endnu.

Fem af udvalgets syv medlemmer gik ind for at lade det være op til kommunaldirektøren at vurdere, om der skal indføres krav om corona-pas for kommunens ansatte, mens udvalgets to socialdemokrater, Inge Dinis og kommende viceborgmester Kasper Pauli Pedersen, ville gøre det til et ufravigeligt krav, så længe Covid-19 har status af samfundskritisk sygdom.

Det har den haft siden 11. november, og 25. november gav et folketingsflertal alle arbejdsgivere – offentlige såvel som private – ret til at pålægge deres medarbejdere at være i besiddelse af et gyldigt corona-pas, inden de møder på arbejde.

Den mulighed har Ikast-Brande Kommune ikke gjort brug af hidtil, men nu er det altså op til Flemming Storgaard (bill.) at vurdere, om det skal ske i fremtiden.

Kommunaldirektøren understreger, at en eventuel beslutning herom vil blive truffet efter samråd med kommunens Hoved-MED-udvalg, som består af medarbejdervalgte tillidsrepræsentanter.

- For det betyder noget for de ansattes arbejdsvilkår, hvad enten vi indfører corona-pas eller ej, pointerer Flemming Storgaard.

Hvordan kontrollen af medarbejdernes corona-pas i givet fald skal foregå, skal også ske efter samråd med MED-udvalget.

- Aktuelt siger reglerne, at besøgende gæster på plejecentre og bosteder skal have gyldigt corona-pas – men altså hverken personale, beboere, eventuelle terapeuter, håndværkere osv., oplyser Flemming Storgaard og uddyber:

- Jeg har nu fået kompetencen til at indføre det for personalet både på disse steder (plejecentre/bosteder) og alle andre steder i kommunen.

Derudover understreger han, at Ikast-Brande Kommune som hidtil vil fortsætte med at følge alle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Kan få konsekvenser

Bliver kravet om corona-pas indført – og kan en medarbejder ikke forevise et gyldigt corona-pas - kan den pågældendes leder pålægge vedkommende at tage en kviktest for at kunne møde på arbejdspladsen. Testen vil i givet fald skulle foregå i arbejdstiden.

Møder en medarbejder gentagne gange op uden corona-pas, eller modsætter vedkommende sig på anden vis kommunens retningslinjer, kan det i yderste konsekvens få ansættelsesretlige konsekvenser.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2021