Nu kan kommunaldirektøren kræve corona-pas af de kommunalt ansatte

Flemming Storgaard

Et flertal i Økonomi-og planudvalget har bemyndiget kommunaldirektør Flemming Storgaard til at indføre krav om, at kommunens ansatte kan fremvise et gyldigt corona-pas. Kravet er dog ikke indført endnu.

Fem af udvalgets syv medlemmer gik ind for at lade det være op til kommunaldirektøren at vurdere, om der skal indføres krav om corona-pas for kommunens ansatte, mens udvalgets to socialdemokrater, Inge Dinis og kommende viceborgmester Kasper Pauli Pedersen, ville gøre det til et ufravigeligt krav, så længe Covid-19 har status af samfundskritisk sygdom.

Det har den haft siden 11. november, og 25. november gav et folketingsflertal alle arbejdsgivere – offentlige såvel som private – ret til at pålægge deres medarbejdere at være i besiddelse af et gyldigt corona-pas, inden de møder på arbejde.

Den mulighed har Ikast-Brande Kommune ikke gjort brug af hidtil, men nu er det altså op til Flemming Storgaard (bill.) at vurdere, om det skal ske i fremtiden.

Kommunaldirektøren understreger, at en eventuel beslutning herom vil blive truffet efter samråd med kommunens Hoved-MED-udvalg, som består af medarbejdervalgte tillidsrepræsentanter.

- For det betyder noget for de ansattes arbejdsvilkår, hvad enten vi indfører corona-pas eller ej, pointerer Flemming Storgaard.

Hvordan kontrollen af medarbejdernes corona-pas i givet fald skal foregå, skal også ske efter samråd med MED-udvalget.

- Aktuelt siger reglerne, at besøgende gæster på plejecentre og bosteder skal have gyldigt corona-pas – men altså hverken personale, beboere, eventuelle terapeuter, håndværkere osv., oplyser Flemming Storgaard og uddyber:

- Jeg har nu fået kompetencen til at indføre det for personalet både på disse steder (plejecentre/bosteder) og alle andre steder i kommunen.

Derudover understreger han, at Ikast-Brande Kommune som hidtil vil fortsætte med at følge alle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Kan få konsekvenser

Bliver kravet om corona-pas indført – og kan en medarbejder ikke forevise et gyldigt corona-pas - kan den pågældendes leder pålægge vedkommende at tage en kviktest for at kunne møde på arbejdspladsen. Testen vil i givet fald skulle foregå i arbejdstiden.

Møder en medarbejder gentagne gange op uden corona-pas, eller modsætter vedkommende sig på anden vis kommunens retningslinjer, kan det i yderste konsekvens få ansættelsesretlige konsekvenser.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis