Nordlundvej 57 og borgerdialog

Annette Mosegaard

Af Annette Mosegaard, borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti.

Nu kommer der endelig byggegrunde til Brande. På Nordlundvej og flere andre steder.

I den konservative byrådsgruppe har vi igennem mange år talt og arbejdet for byggegrunde i Brande. Vi synes, det er gået alt, alt for langsomt. Det potentiale, der er i Brande, er slet ikke blevet benyttet. Nu er vi endelig på vej.

Selvom vi meget gerne vil udvikle nye byggeområder, så kan det give udfordringer. Specielt når vi nærmere os områder, der på den ene eller anden måde har en værdi – det kan være for nogle få, eller det kan være for mange. I sådanne tilfælde er det ok at give sin holdning til kende. Det er ok at forsøge at påvirke os, der skal tage beslutningerne. Det skal naturligvis foregå i en god tone og i ordentlighed. Det har vi også oplevet. På sammen måde skal vi politikere svare ordentligt tilbage, og vi skal gå i konstruktiv dialog med alle parter i en sag. Kun den gode dialog fra alle sider er acceptabel. Som borger skal man være tryg ved at give sin mening til kende, og man skal efterfølgende acceptere, når en beslutning er truffet. Som politikere skal vi veje for og imod, og vi skal forsøge at få enderne sammen, så vi samlet set ender med den bedst mulige løsning

I sagen omkring Nordlundvej nærmer vi os et område, der for nogle har speciel værdi. Vi i den konservative gruppe synes, at Nordlundvej-projektet er et godt projekt med mange gode elementer, men vi lytter også til de indsigelser, der er, og de høringssvar, der er kommet.

For at få den bedst mulige løsning har vi sammen med politiske kolleger stillet forslag om mindre ændringer, der indeholder sti og beplantning. Mindre ændringer der ikke stopper projektet, men som vi tror på samlet set vil give en bedre løsning for Brande. Sådanne justeringer har vi også tilføjet ved lignende udstykninger andre steder. Fx da vi udstykkede ved Bølling Sø i Engesvang.

I byrådet har vi udviklet en strukturplan, der skal sætte retning for en udvikling. Det er ikke en facitliste, men en retning der skal give ideer og inspiration til projektmagere, politikere og andre, der ønsker inspiration. I Brande er det vigtigt, at vi får forskellige typer af udstykninger. Både de traditionelle og de mere specielle. Skal vi afprøve nye tanker for udstykninger, kan vi ikke forvente, at det sker i privat regi, for at det kan lykkedes, skal kommunen være en aktiv spiller – også økonomisk.

I den konservative gruppe hilser vi de nye byggegrunde i Brande velkommen; det er så vigtigt, at vi kommer i gang. Når vi igangsætter flere områder, vil vi vil arbejde for, at der kommer områder med forskellige udtryk, så vi kan tiltrække forskellige nye borgere til Brande. Vi vil samtidig arbejde for, at alt dialog foregår i ordentlighed, så man som borger trygt kan give sin mening til kende.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis