Næppe flere penge til hallerne

Hverken idrætshaller eller -foreninger har udsigt til højere kommunale tilskud på baggrund af de stigende energipriser.

Som følge af de høje energipriser oplever så godt som alle større udgifter til lys og varme. Det gælder ikke mindst kommunens haller.

På den baggrund har Ikast-Brande Kommune allerede modtaget henvendelser fra flere selvejende haller, som efterspørger kommunal hjælp til at dække de øgede energiudgifter i såvel 2022 som fremadrettet – men det skal de næppe forvente.

”Der er i budgettet ikke frie midler på hal-området, som kan anvendes til dækning af de øgede udgifter”, konstaterer den kommunale forvaltning i den orientering, medlemmerne af børne-, kultur- og fritidsudvalget har fået om sagen forud for deres møde onsdag.

Såfremt der skal findes midler til delvis dækning af de selvejende hallers øgede energiudgifter, skal det undersøges, om der sidst på året er penge til overs i budgettet, og hvordan de så i givet fald skal fordeles.

Gode råd er gratis

De foreninger, der modtager lokaletilskud, får dækket 75 % af lokaleudgifterne, og da energiudgifterne også stiger for disse foreninger, må lokaletilskuddet forventes at gøre det samme. Udbetalingen af lokaletilskud sker på baggrund af det foregående års udgifter, så stigningen her vil først slå igennem i de kommunale budgetter i 2023 og 2024. Det nuværende budget til lokaletilskud benyttes imidlertid allerede fuldt ud, hvilket betyder, at midlerne til de øgede udgifter skal findes andetsteds i budgettet.

Den kommunale administration foreslår derfor, at såvel de selvejende haller som alle foreninger opfordres til at arbejde med at mindske energiforbruget for at holde udgifterne mest muligt nede.

Eksempelvis at temperaturen i lokaler maksimalt holdes på 19 grader, sådan at de følger retningslinjerne for offentlige bygninger. Derudover kan Energistyrelsens retningslinjer eventuelt udsendes til inspiration, men flere penge er der ikke planer om, hverken til haller eller foreninger.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023