Midt- og Vestjyllands Politi forlænger fem nattelivszoner – bl.a. i Herning

Midt- og Vestjyllands Politi indførte den 17. februar 2022 fem nattelivszoner fordelt i byerne Herning, Holstebro, Silkeborg og Viborg. I nattelivszonerne må personer, der er idømt et forbud mod at deltage i nattelivet, ikke færdes eller opholde sig i nattetimerne. De fem nattelivszoner forlænges nu med enkelte små justeringer.

De fem nattelivszoner, som Midt- og Vestjyllands Politi indførte i februar, 2022 har vist sig at være et godt supplement til at øge trygheden for både nattelivsgæster og beboerne i områderne.

Nattelivszonerne betyder, at personer, der er dømt for kriminalitet og har fået forbud mod at deltage i nattelivet, kan straffes for at bryde forbuddet, lige så snart de bevæger sig ind i en nattelivszone efter midnat.

"Vi vil gerne sikre et trygt natteliv for de mange, og holde dømte voldsmænd ude af nattelivet" siger politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi Martin Løye.

Nattelivszonerne justeres i Herning og Holstebro

Nattelivszonerne forlænges i Viborg, Silkeborg, Herning og Holstebro kommuner. I forlængelse heraf justeres nattelivszonerne i henholdsvis Herning og Holstebro kommuner, så alle nattelivszoner dækker den mest aktive del af nattelivet.

Midt- og Vestjyllands Politi har et godt og tæt samarbejde med kommuner og restauratørforeninger, som alle arbejder sammen om et godt og trygt natteliv.

Midt- og Vestjyllands Politi har i 2023 udstedt 54 opholdsforbud mod 39 opholdsforbud i 2022, mens der i 2023 er siget 14 personer for overtrædelse af opholdsforbuddet mod syv i 2022.

Forbud gælder i hele landet

Begrebet nattelivszoner blev indført i den danske lovgivning den 1. juli 2021. Da trådte en lovændring nemlig i kraft, som betyder, at personer, der bliver dømt for visse former for kriminalitet begået i nattelivet - for eksempel vold eller våbenbesiddelse - kan blive idømt et forbud mod at deltage i nattelivet. Samtidig blev det muligt for politiet at udpege nattelivszoner, hvor personer, der er idømt et forbud, ikke må færdes i nattetimerne.

Er man idømt et forbud mod at deltage i nattelivet, må man fra kl. 00.00-05.00 hverken færdes eller opholde sig på serveringssteder, der serverer stærke drikke, eller i de nattelivszoner, som politiet har udpeget. Forbuddet gælder i hele landet. Uanset hvor man er dømt, må man altså ikke noget sted i Danmark befinde sig på den omtalte type serveringssteder eller bevæge sig ind i et område, der er defineret som nattelivszone. En person, der er idømt et opholdsforbud, må dog gerne opholde sig uden for et serveringssted, hvis der ikke er oprettet en nattelivszone i området.

 

Bøde og fængselsstraf

Møder man politiet i en nattelivszone eller på en beværtning, mens man er idømt et opholdsforbud, kan det i førstegangstilfælde resultere i en bøde på 10.000 kroner. Sker det flere gange, vil straffen som udgangspunkt være 30 dages fængsel.
Den dømte har selv ansvar for at holde sig orienteret om, hvor i landet, der er oprettet nattelivszoner. Der vil i Midt- og Vestjylland ikke blive skiltet med zonerne.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul