Lukning af Kernehuset skal genbehandles

Henrik Kraglund

9. september vedtog et flertal i byrådet, at Kernehuset i Blåhøj skal lukkes med årets udgang. Dermed syntes det sidste punktum sat i sagen, men det er imidlertid ikke tilfældet.

På foranledning af Fælleslisten skal sagen endnu en tur i byrådssalen, når byrådet mødes igen på mandag. Helt konkret er det Henrik Kraglund, der ønsker sagen genoptaget med begrundelsen: ”grundlaget for beslutningen om lukningen af Kernehuset er baseret på en forventet tilførsel på 612.000 kr., hvor Blåhøj Skoles/Kernehusets regnskaber fra 2017 og 2018 usandsynliggør behovet for en tilførsel i denne størrelsesorden”.

Dermed benytter han sig af sin ret til at få genbehandlet en sag, hvis der foreligger nye oplysninger i sagen.

I et notat påpeger Henrik Kraglund, at regnskabstallene for 2017 og 2018 suppleret med aktuelle tal fra 2019 viser, at Blåhøj Skole/Kernehuset for længst har reageret på det faldende børnetal.

Tallene viser ifølge ham, at Blåhøj Skole/Kernehuset løbende har formået at tilpasse udgiftsniveauet til det faldende børneantal. En udvikling der forventes fortsat i 2020, hvor børnetallet forventes at være 18.

"Byrådets beslutningsgrundlag for at nedlægge Kernehuset var baseret på udsigten til, at der skulle tilføres 714.000 kr. Men Blåhøj Skole/Kernehuset har en helt enestående status. Blåhøj Skole/Kernehuset har nemlig for mange år siden fået status som USFO (Udvidet SFO-ordning), som gør det muligt for personalet at arbejde både i skolen, i børnehaven og i SFO´en – på tværs af faggrænser. Dette er en væsentlig forklaring på, at Blåhøj Skole/Kernehuset over de seneste år har været i stand til at undgå større tilførsler/tillægsbevillinger", hedder det videre i notatet.

Det kommer ifølge Henrik Kraglund til at kræve en ekstra bevilling til en SFO-ordning på Blåhøj Skole på 550.000 kr. for at opnå besparelsen på 714.000 kr., der sidenhen er blevet reduceret til 612.000 kr., altså reelt en nettobesparelse på blot 62.000 kr.

"Fælleslisten ønsker ikke Kernehuset nedlagt ved udsigt til en så beskeden besparelse. I lyset af at Blåhøj Skole/Kernehuset drives særdeles effektivt og med flotte pædagogiske resultater vurderer Fælleslisten, at lukning af Kernehuset vil betyde en betydelig merudgift for kommunen, hvortil kommer en række negative konsekvenser af personlig karakter for borgerne i Blåhøj", hedder det afslutningsvis i notatet fra Fælleslisten.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Pandbo Bjælkehuse banner

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020