Lukning af Blåhøj Skole og Kernehuset

Som politiker står man jo hele tiden overfor at skulle prioritere ressourcer og penge efter politisk overbevisning og god ansvarlighed som folkevalgt. Taburetten er altid midlertidig, så hvornår er det gode tidspunkt at træffe de lidt mindre ’populære’ beslutninger og hvor er det mindst omkostningsfuldt ift. popularitet, hvis man gerne vil sidde lidt længere tid på taburetten, det må være tanker, man som politiker må gøre sig i ny og næ….

Man kan godt som borger komme til at tænke på, at den slags beslutninger også handler om at finde ’lette’ løsninger hvad angår stemmetal, og så er prisen måske ikke så høj, hvis man vælger at skære ned på de dele af kommunen, hvor der ikke bor så mange mennesker, så er der heller ikke så mange til at gøre vrøvl.

Nu er det jo ikke store penge i besparelser, der er tale om, i et samlet kommunalt budget, at lukke Blåhøj Skole og Kernehuset. Hvis det samme beløb blev fundet i Ikast eller Brande by, ville det aldrig få i nærheden af de sammen konsekvenser for de byer, som det vil få for et lille samfund som Blåhøj, at lukke en af byens største aktiver. Det kan godt være, at det er svært at forestille sig for nogen, men vi er rigtig mange mennesker, som elsker at være en del af dette lille lokale samfund, og som frivilligt prioriterer at bo her. Vi betaler også vores skat til kommunalkassen og kommunens fællesforetagende, og da vi også er en del af kommunen, kan vi vel godt forvente, at politikerne er bredt orienteret i deres prioriteringerne hvad angår kommunen, også geografisk. 

Byrådet i 2016 har udarbejdet en politik på børn og ungeområdet. Nu har der jo været valg siden, men politikken rækker ind i 2020, så er spørgsmålet, om I som det siddende byråd støtter op om ordene, eller det bare er ord på et stykke papir…? 

I kommunens visioner på børne- og ungeområdet under emnet ’læring og dannelse’ står der, at kommunen vil, at:

- alle børn og unge oplever at være en del af en kultur, hvor mennesker engagerer sig i hinanden derfor sigter dannelse i dagtilbud og skole/SFO mod aktivt medborgerskab.

- forældrene er ansvarlige for familiens trivsel, og deltager aktivt i børnenes og de unges hverdag.

- forældre, bestyrelse og medarbejdere deltager aktivt i børnenes og de unges hverdag og skaber rammerne for sociale fællesskaber, der understøtter børn og unges trivsel og læring.

I Blåhøj er der rigtig mange frivillige hænder, som gør et stort stykke arbejde for at understøtte de sociale fællesskaber, som børn og unge vokser op i. Der er rigtig mange aktive mennesker, som engagerer sig i hinanden, i børnenes liv, i skolen og fritidslivet. Det ser jeg som et stærkt aktiv med hensyn til medborgerskab. Børn ser voksne tage ansvar i at skabe rammer for dem som borgere i lokalsamfundet. Der tænkes her på alle de aktive foreninger, som lægger et flot arbejde i at skabe gode rammer for aktiviteter og fællesskaber. Dertil kommer beboerforeningens store arbejde og de to kirkers arbejde for at skabe gode muligheder for fællesskaber for både børn, unge og voksne. Jeg kan få øje på rigtig mange pendanter til kommunens visioner på børneområdet, nå jeg ser på det store engagement og ansvar der lægges i frivilligt arbejde i Blåhøj, som også retter sig imod børnene.

Lukning af Blåhøj Skole og Kernehuset vil betyde rigtig mange timer for selv helt små børn i busser hver dag, 200 dage om året. Børn har brug for trygge rammer, for at udvikle et solidt selvværd og blive robuste børn og unge, jf. kommunens vision på området. Hvis man bor på landet omkring Blåhøj, vil et barn helt ned til 6-7 år, kunne komme til at tilbringe op til 45-60 minutter i bus hver vej til og fra skole uden pædagogisk opsyn; det kan godt gå hen og blive en ret skræmmende oplevelse. Forestiller politikkerne sig, at børn bare sidder stille og roligt på deres sæde en lang bustur, som de skal igennem to gange hver dag…? Så kan det godt være, at det er for lang tid siden, man har benyttet offentlig transport, hvis det er det billede, man har.

Kommunens vision for børn og unge handler også om, at børn får mod på livet og lyst til at udvikle sig i fællesskaber. Hvis en lang bustur hver morgen koster på energien og overskuddet, som det helt sikkert vil komme til at gøre for en del af børnene, så er det rigtig svært at have mod til at indgå i udviklende fællesskaber, når de endelig lander i skolen eller børnehaven. Undervurder nu ikke, hvad det vil koste i menneskelige ressourcer for de mindste borgere i kommunen, hvis de skal have lang transporttid hver eneste dag!! De mindste borgerne er vores alle sammens fremtid, dem skal vi værne om og give de bedste muligheder for at udvikle sig i trygge, kendte, nære rammer.

Dertil kommer den store integritet, børnene oplever, når de ser de samme voksne i skolen og Kernehuset, som de møder i fritidslivet og i kirkerne; det viser dem et stærkt engagement og medborgerskab i deres liv; det får dem til at føle sig betydningsfulde.

Kommunen har fået flotte priser som erhvervskommune. Arbejdspladser er utrolig vigtigt for en kommune, og det giver gode virksomhedsskatter i kassen, men når drift og budgetterne skal lægges, så handler det om mine og de øvrige borgere i kommunens skattepenge for at få driften til at hænge sammen. Store virksomheder trækker mange jobs, men langt fra alle bor jo i kommunen, så de penge ligger ikke i kassen, når der skal laves budgetforhandlinger, men det gør mine penge!

De bløde værdier, hvor er der plads til dem i budgetforhandlingerne? Lukning af kommunens yderområder kan da ikke være til gavn for en kommune. Sørg nu for at holde liv i hele kommunen, så det fortsat er muligt at trække børnefamilier til yderområderne. Her er virkelig skønt at bo.

 

Kaia Albin Pedersen

Engebækvej 93

Blåhøj

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020