Lokalpleje Danmark erklæret konkurs

Buurtzorg-projekt for syge- og hjemmepleje i Ikast-Brande ramt af konkurs.

Den socialøkonomiske virksomhed Lokalpleje Danmark ApS er den 31. august blevet erklæret konkurs af Skifteretten i Herning. Det var selskabet selv, der havde indgivet konkursbegæring.

Under navnet Lokalpleje Bording-Engesvang har virksomhedens 16 medarbejdere fordelt på to teams på forsøgsbasis siden juni 2020 leveret helhedsorienteret sygepleje og hjemmepleje til borgere i Bording og Engesvang som del af et 2½-årigt pilotprojekt vedtaget af Ikast-Brande Kommune. Planen var, at pilotprojektet skulle løbe frem til slutningen af 2022.

Arbejdet i de to Lokalpleje-teams har været organiseret, så der kun er kommet få forskellige medarbejdere de enkelte borgeres hjem. Sygeplejersker og social- og sundhedsuddannede har uden brug af mellemledere selv organiseret det daglige arbejde ud fra den hollandske Buurtzorg-model.

Midt på dagen blev medarbejderne orienteret om konkursen af den nu fratrådte ledelse og af advokat Jens Paulsen fra Dahl Advokatpartnerselskab, der er udpeget som kurator. Repræsentanter for FOA Herning deltog i mødet, og de ansatte sygeplejersker havde efterfølgende videomøde med Dansk Sygeplejeråds Kreds Midtjylland. På orienteringsmødet tilbød Ikast-Brande Kommunes På tværs-direktør, Karen Heebøll, at videreføre det sundhedsfaglige personales ansættelser, men kunne ikke love at videreføre den lokalt forankrede selvorganisering. Ved slutningen af mødet vurderede kurator, at der ikke var basis for midlertidigt at videreføre drift i selskabets regi. Han valgte derfor at fritstille samtlige medarbejdere.

Om årsagen til konkursen siger Lokalplejes fratrådte direktør, Bjørn Kassøe Andersen:

- De lokale og nationale rammevilkår og den form for minut-tænkning, som virksomheden var underlagt, har betydet, at medarbejderne for måske 60-70 % vedkommende har kunnet følge Buurtzorg-modellen – mens resten af deres arbejde stadig skulle foregå på vanlig vis. Virksomheden har derfor ikke kunnet hente den økonomiske gevinst ved lettere og mere smidig organisering, som skulle være med til at finansiere de ansattes højere kompetenceniveau. Vi må også konstatere, at det undervejs i forløbet ikke har været muligt at få tilpasset Ikast-Brande Kommunes visitations- og afregningsmodeller, så de kunne understøtte arbejde efter Buurtzorg-modellen.

Forud for konkursen har der været ført forhandlinger med Ikast-Brande Kommune om samarbejds- og driftsvilkår og om de benyttede modeller for afregning. Virksomhedens ledelse søgte også til det sidste at få tilført ekstra kapital. En af de afgørende grunde til, at det ikke lykkedes, var uvished om muligheden for fortsat at kunne levere både sygepleje og hjemmepleje efter 2022.

En midtvejsevaluering af Lokalpleje Danmarks indsats under pilotprojektet forventes offentliggjort 8. september af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Kommentarer

Kaffemøde med Borgmesteren..

For omkring 2 mdr. siden stod der skrevet i Brande Bladet, at vores Borgmester Ib Lauridsen, indbød til kaffemøde den 23. August i cafeteriet i Brande Hallerne, der var ikke anført noget tidspunkt, så da jeg havde spørgsmål til Ib Lauridsen, fulgte jeg med i Brande Bladet, om det blev anført i kalenderen over begivenheder. Det forekom ikke, så det var med en vis undren, at man kunne læse i Brande Bladet, at mødet var blevet afholdt. Af hvilken grund, er det ikke blevet anført i begivenheder, at mødet skulle finde sted?. Det efterlod mig noget skuffet, og jeg forstår da så udmærket godt, at der ikke kom flere " almindelige borgere" , men en håndfuld byrådskollegaer kunne det blive til. Gad vist om de var inviteret? Er du bange for at gå i dialog med borgerne og dine vælgere Ib Lauridsen, for jeg synes da også, det var lige lovlig tidligt, at lave en evaluering af forløbet fra 6 møder til 2 pga. for ringe tilslutning..

En skuffet borger og vælger!!

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce
Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022