Konservative er med i budgetforlig 2024

Fra Konservative i Ikast-Brande byråd har vi modtaget:

Sidste år valgte Konservative at stå uden for budgetforliget. Et forlig der indeholdt væsentlige besparelser. Vi var ikke uenige i besparelsernes omfang men vi var uenige i, at børn og unge skulle bære en relativ stor del af besparelserne.

I dette års budget har vi haft samme afsæt. For den konservative byrådsgruppe er det stadig vigtigt, at vi har fokus på at hjælpe vores børn og unge – de er vores fremtid. Det glæder os at vi med budgetforliget 2024 prioriterer vores børn og unge – med fokus på dem der har det svært. På flere områder bakkes der op om flere områder så som penge til SSP, fritidspas til socialt udfordrede og ny udsathed.

Et andet hjertebarn for Konservativ er de foreninger, der er bærende for vores fritidsliv. Vi skal gøre det så nemt som muligt for alle at have en aktiv fritid og meget gerne igennem en forening. I dette budget er der afsat ressourcer til, at vi i højere grad kan understøtte det store arbejde der sker rundt i kommunens foreninger, og vi kan understøtte at flere bliver foreningsaktive. Der er prioriteret en ny anlægspulje til fritidsområdet, der kan være med til at give bedre forudsætninger for et aktivt fritidsliv.

På anlægssiden er vi glade for, at vi igangsætter skolerenoveringer i både Engesvang og Ejstrupholm, og vi etablerer vuggestuepladser i Børnehuset Brande. I 2025 er der afsat midler til renovering/nybygning af de 2 daginstitutioner Villavej og Vestebyens Børnehus i Ikast.

Af andre vigtige konservative mærkesager prioriteres den grønne omstilling hvor vi også ser frem til lokalt samarbejde med virksomhederne. Ældreområdet er presset og tilføres flere midler ligesom psykiatri og handicap tilgodeses.

Vi konstaterer, at økonomien for 2024 forventes god som følge af primært øgede virksomhedsbeskatning og et stigende antal borgere. Vi er fortsat optaget af øget bosætning og finder det positivt at der er oprettet en eventpulje, hvor der er mulighed for at søge tilskud til ekstraordinære events.

Vi er meget tilfredse med budgettet og glæder os til 2024, hvor vi kan igangsætte flere positive tiltag.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul