Kommunen vil have styr på affaldet i Fynbogården

Ikast-Brande kommune har sendt høringsbrev til berørte grundejere – Fynbogården - Storegade 23-31A-D, Torvet 2A-D og Torvegade 4-8, 7330 Brande.

Byrådet har på møde den 5. februar 2024 godkendt et projekt om etablering af ny fælles affaldsløsning ved Fynbogården, Brande.
Projektet medfører, at der nedgraves nye affaldsbeholdere på arealet med p-pladser tilhørende Fynbogården.
De nye affaldsbeholdere er større og nedgravet, hvor affaldet opbevares under jorden i tætte kamre, inden det afhentes.

Projektet medfører endvidere, at Ikast-Brande Kommune afmelder og hjemtager de beholdere på hjul, der er tilknyttet boligerne i området. Der hjemtages både beholdere til mad- og restaffald samt beholdere til genanvendeligt affald, som er leveret og bliver tømt af Ikast-Brande Kommu-
ne.

I brevet til de berørte lodsejere skriver kommunen at formålet med ny fælles affaldsløsning er at reducere antallet af affaldsbeholdere i området og frigøre plads samt at reducere antallet af renovatører/affaldsindsamlere i området.

Ligeledes ønsker man at lette adgang til og tømning af affaldsbeholdere samt forskønne affaldsløsningen.

Desuden ønsker man at begrænse risiko for brand og hærværk i affaldscontainere samt at forbedre arbejdsmiljøforhold for brugere og affaldsmedarbejdere
Benyttelsespligt for boliger:
Der vil være benyttelsespligt for boligerne på følgende adresser hvorimod ordningen er frivillig for erhvervsvirksomheder.
Affaldsordningen i Fynbogården har haft sine udfordringer med væltede skraldespande og synsindtrykket af de mange spredte affaldsbeholdere har også ladet meget tilbage at ønske.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul