Kommunen klar med plan for solceller

I de røde negativområder må der ikke opstilles solceller – det må der muligvis i de grønne neutralområder, men det afhænger af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Efter knap halvandet års forarbejde er Ikast-Brande Kommune nu klar med et sæt overordnede retningslinjer for etablering af store solcelleanlæg i det åbne land.

Helt tilbage i december 2020 nedsatte byrådet et såkaldt §17.4-udvalg (et tværgående, politisk ad hoc-udvalg, red.), som skulle se på området. Den daværende formand for Teknik- og miljøudvalget, Henrik Engedahl (V), blev udpeget som formand for udvalget, som var klar med sine anbefalinger i slutningen af maj sidste år.

I efteråret var anbefalingerne i offentlig høring, og på baggrund heraf er der nu blevet udarbejdet nogle retningslinjer.

Retningslinjerne fastlægger de overordnede bestemmelser for placering og udformning af anlæggene, men der er ikke udpeget konkrete arealer til placeringen af anlæggene.

Derimod er der udpeget en lang række såkaldte negativområder, hvor der ikke må opstilles større solcelleanlæg. Det drejer sig blandt andet om naturbeskyttede arealer (§3-områder), fredskov, områder indenfor sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer, Natura 2000-områder og fredede områder.

Desuden er områder, der i kommuneplanen enten er udpeget som bevaringsværdigt landskab, større sammenhængende landskaber, bevaringsværdige kulturmiljøer eller by- og sommerhuszone, at betragte som negativområder.

Alle andre arealer er udlagt som såkaldte neutralområder, hvor der på baggrund af en konkret vurdering muligvis kan opstilles solceller, men også her er der en række faktorer, der skal tages højde for.

Læs mere om retningslinjerne for store solcelleanlæg i næste uges udgave af Focus Ikast-Brande.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022