Kommunekassen bløder

Den halvårlige budgetopfølgning viser, at Ikast-Brande Kommune har kurs mod en budgetoverskridelse på ca. 17 mio. kr. Især to områder står for overskridelsen.

Det er særligt Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og sundhedsudvalget, der afviger negativt fra budgettet. Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om en tillægsbevilling på 11 mio., dels på grund af mange nye STU-sager (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, red.), dels fordi statsrefusionen for vejlednings- og opkvalificeringsforløb bortfaldt ved årsskiftet.

Også Sundheds- og omsorgsudvalget ser ind i et merforbrug, som samlet set forventes at løbe op i 5 mio. kr. Ikke mindst kommunens ældreboliger og et uventet stort lejetab på disse har kostet dyrt, men også et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. på hjemmesygeplejen trækker i den forkerte retning.

Endelig forventes merforbruget på friplejehjemspladser at løbe op i næsten 4,5 mio. kr., hvoraf knap 3 mio. kan dækkes af den såkaldte demografipulje.

De øvrige områder har været bedre til at overholde deres budgetter, selvom der også er udsigt til en ekstraudgift på Børne- og undervisningsområdet på 656.000 kroner. Dette skyldes dels højere varmeudgifter til daginstitutionerne, dels at flere elever er taget på efterskole.

Højere skatteindtægter forslår ikke

Set i det lys batter det derfor ikke det store, at kommunens skatteindtægter ser ud til at lande ca. 2,7 mio. kr. højere end budget. Presset på den kommunale likviditet (de penge, Ikast-Brande Kommune råder over, red.) fortsætter da også med uformindsket styrke: I slutningen af 2016 udgjorde Ikast-Brande Kommunes gennemsnitlige likviditetsbeholdning set over en 3 måneders periode 350 mio. kr., et tal der ved udgangen af juli i år var faldet til ca. 100 mio. kr.

Betragter man kommunens likviditet over en periode på 12 måneder, er den i løbet af de seneste to et halvt år faldet fra ca. 325 mio. kr. til godt 150 mio., så der er stadig et stykke vej til, at Ikast-Brande risikerer at blive sat under administration af Indenrigsministeriet. Det sker, hvis den gennemsnitlige kommunale likviditet set over en periode på 12 måneder er negativ.

- Der er vi slet ikke – men det er klart, at med de store anlægsprojekter (ikke mindst skolen i Brande) vil vi skulle følge likviditeten endnu tættere i den kommende periode, for de store projekter tærer jo en del på kassebeholdningen, lyder det fra kommunaldirektør Flemming Storgaard.

Kommentarer

Kommune kassen bløder. Ren vrøvl endnu engang . Kommunen har stadig råd til at støtte den mest latterlige lufthavn l Dk nemlig Karup Lufthavn. Da må da være folk i byrådet der bare har lidt respekt for borgernes penge

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 21 jan.

  Foreningen NORDEN 70 år / Vintermøde

  Sted: Vandrerhjemmet
  Arrangør: Foreningen NORDEN (Se annonce i Brande Bladet uge 2)

 • 21 jan.

  Bankospil

  Sted: Brandlundparken
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 22 jan.

  Generalforsamling og filmforedrag

  Sted: Sognegården, Storegade 10, Brande
  Arrangør: Brande Havekreds (Se annonce i Brande Bladet uge 1)

 • 22 jan.

  Generalforsamling

  Sted: Klublokalet, Elme Alle 2b, Brande
  Arrangør: Brande Taekwondo Klub (Se annonce i Brande Bladet uge 3)

 • 23 jan.

  Bankospil

  Sted: Fasterholt Forsamlingshus
  Arrangør: Fasterholt Borgerforening og Fasterholt Forsamlingshus

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019