Kommunalt sygefravær fortsætter med at stige

I starten af 2020 satte kommunaldirektør Flemming Storgaard sig selv i spidsen for en projektgruppe, der skulle nedbringe det kommunale sygefravær, men den ønskede effekt, som også skulle være med til at spare kommunekassen for udgifter til vikarer, er indtil videre udeblevet.

Siden 2016 har sygefraværet i Ikast-Brande Kommune år for år været svagt stigende fra 5,54 procent til 5,93 procent i 2020, endda selvom fraværet i årets første kvartal faldt ret markant med 0,8 procentpoint.

Forbedringen blev dengang tilskrevet den delvise corona-nedlukning i marts, men efter genåbningen tog sygefraværet igen fart.

Det største sygefravær findes indenfor sundhed og omsorg samt arbejdsmarkedsområdet, hvor det udgør 6,61 procent, mens teknik- og stabsområdet ligger lavest med 4,15 procent.

Relativt flest langtidssyge finder man til gengæld indenfor børne- og fællesskabsområdet, hvor den gennemsnitlige fraværsprocent er opgjort til 5,64.

De knap 29 fuldtidsansatte indenfor visitation og myndighed står til sammen for over 1.000 sygefraværsdage. Det svarer til en fraværsprocent på 9,27, den klart højeste på afdelingsniveau. I 2019 var afdelingens fraværsprocent på blot 3,87.

Samlet set har 234 kommunalt ansatte haft mere end 90 sygedage i 2020.

Tallene ovenfor omfatter udelukkende egentligt sygefravær og altså ikke eksempelvis fravær på grund af barsel.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande
Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020