Intet veto fra nabokommunen

Sådan kommer de tre vindmøller til at tage sig ud på ca. 1,6 kilometers afstand set fra Krogbrovej øst for møllerne (computervisualisering: Scanenergi).

Vejle Kommune har ikke gjort brug af muligheden for at bremse opstillingen af 3 167,5 meter høje vindmøller i Karstoft Ådal tæt på kommunegrænsen mellem Vejle og Ikast-Brande.

I forbindelse med planerne om at opstille de 3 vindmøller i et trekantmønster i Karstoft Ådal for enden af Buelundvej – tæt på kommunegrænsen mod Vejle Kommune – blev der ellers sidste forår fra flere vejlensiske byrådspolitikeres side givet udtryk for, at man ikke just var begejstret for Ikast-Brande Kommunes ønske om at tillade opstilling af de tre høje vindmøller i det – indtil nu – uforstyrrede naturområde.

Overfor Vejle Amts Folkeblad gav både formanden for Vejle Kommunes Tekniske udvalg, Gerda Haastrup Jørgensen (V), og Dansk Folkepartis nu forhenværende byrådsmedlem, Karl Erik Lund – der ligesom Gerda Haastrup Jørgensen bor på Give-egnen ikke langt fra det planlagte mølleområde – således udtryk for, at området i stedet burde udlægges til naturpark.

Karl Erik Lund, som på daværende tidspunkt var formand for Natur- og miljøudvalget, pegede bl.a. på, at en sådan naturpark på 600 hektar ville kunne binde 35.000 tons CO2.

Senere på året tilsluttede endnu et vejlensisk byrådsmedlem, socialdemokraten Henning Dam, sig koret af kritiske røster, men ligesom Karl Erik Lund forlod han byrådet i Vejle ved årsskiftet.

Tidspunktet er forpasset

Ultimativt kunne Vejle Kommune gøre brug af deres såkaldte ”standsningsret”, hvilket ville betyde, at det ikke længere ville være politikerne i nabokommunen, men derimod domstolene, der skulle tage endelig stilling til projektet, men så langt kom man aldrig.

Hvorfor egentlig ikke?

- Det er ikke en mulighed på nuværende tidspunkt at nedlægge veto mod projektet – tidspunktet er forpasset, lyder det kortfattede svar fra Gerda Haastrup Jørgensen, der ikke har uddybet årsagen til, at Vejle Kommune alligevel har valgt at acceptere opstillingen af møllerne.

Dermed skulle den sidste mulige forhindring for at opstille vindmøllerne nu være ryddet af vejen.

Det er selskabet European Energy, der står bag planerne om at opstille de tre 6MW Siemens Gamesa-møller øst for Blåhøj.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul