Ingen tilsynssag mod kommunen

Ankestyrelsen har ikke fundet anledning til at rejse en tilsynssag mod Ikast-Brande Kommune i forlængelse af kuldsejlet ældrepleje-forsøg. De to socialdemokrater, der havde rejst sagen, har dog ikke tænkt sig at opgive den endnu.

Helt tilbage i april indklagede de to socialdemokratiske byrådsmedlemmer, Frank Heidemann Sørensen og Inge Dinis, Ikast-Brande Kommune til Ankestyrelsen.

Det gjorde de på baggrund af byrådsflertallets beslutning om at fritage Lokalpleje Danmark for flere natlige akutopgaver og ændre i taksterne i forbindelse med det kuldsejlede Buurtzorg-forsøg i Bording og Engesvang, et forløb der endte med, at Lokalpleje Danmark gik konkurs.

Helt konkret mente de to socialdemokrater ikke, at reglerne i udbudsloven var blevet overholdt.

Ankestyrelsen udbad sig på baggrund af klagen en redegørelse for forløbet fra Ikast-Brande Kommune for at kunne vurdere, om der var anledning til at rejse en tilsynssag, og efter en gennemgang af redegørelsen har styrelsen nu besluttet, at det ikke er tilfældet.

I redegørelsen, som det samme byrådsflertal udenom Socialdemokratiet godkendte ordlyden af 15. november, fremgik det dels, at der var tale om et helt særligt pilotprojekt, dels at fjernelsen af de natlige akutopgaver kun havde haft en endog meget beskeden økonomisk betydning.

Desuden var der overhængende fare for, at Lokalpleje Danmark ville være nødt til at afbryde forsøget på grund af mangel på personale til den akutte natdækning, hvis ikke firmaet blev fritaget for de pågældende opgaver.

Ingen af de øvrige private udbydere af personlig pleje ønskede i øvrigt en tilsvarende undtagelse.

Forholdt oplysninger

I afgørelsen, som er dateret 14. december, slår Ankestyrelsen fast, at den ikke finder anledning til at rejse en tilsynssag, og at den ikke gør mere i sagen.

Afgørelsen er blandt andet baseret på, at pilotprojektet ophørte 30. august, dagen før Lokalpleje Danmark ApS blev erklæret konkurs. Om den efterfølgende ændring af vilkårene i kontrakten var i strid med udbudslovens regler, har Ankestyrelsen derfor ikke taget stilling til.

I deres klage anfører Frank Heidemann og Inge Dinis også, at de er overbevist om, at de er blevet forholdt oplysninger om, hvem der foretog den juridiske vurdering i forbindelse med ændringen af kontrakten.

For så vidt angår den del af klagen henviser Ankestyrelsen de to socialdemokrater til borgmester Ib Lauritsen (V), og den mulighed har de tænkt sig at forfølge:

- Som jeg læser Ankestyrelsens svar, så forholder man sig ikke til lovligheden, da firmaet er gået konkurs, og Ankestyrelsen kun forholder sig til noget fremadrettet. Jeg er stadig helt sikker på, det var ulovligt, lyder det fra Frank Heidemann, der efter eget udsagn er både ”vred” og ”forundret” over ”at vi som byrådsmedlemmer forholdes væsentlige oplysninger”.

Han ærgrer sig desuden over den lange behandlingstid i Ankestyrelsen:

- De gik først i gang for en måned siden, og da var firmaet for længst gået konkurs, konstaterer Ikast-Brande Kommunes afgående 2. viceborgmester, der får fuld opbakning fra sin partifælle:

- Jeg er enig med Frank. Det bedste, vi kan gøre, er at bede om aktindsigt, lyder det fra Inge Dinis, som i modsætning til Frank Heidemann også er en del af byrådet efter årsskiftet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen
Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022