Indlæg vedr. MES-søens fremtid.

Inden jeg i øvrigt kaster mig ind i debatten omkring MES-søens fremtid, mener jeg der er behov for at skitsere det forløb, som har været gældende indtil nu.

I august 2021 blev der afholdt et orienteringsmøde på Hotel Dalgas med deltagelse af lodsejere og andre tætte interessenter. Kommunens forvaltning præsenterede de 4 løsningsforslag, som også har været offentliggjort i Brande Bladet og som er dokumenteret i en diger rapport på 78 sider.

Der kunne blandt de fremmødte ikke opnås enighed om at pege på et og samme af de fire forslag. Forvaltningen havde på daværende tidspunkt fortsat gang i yderligere detailundersøgelser, herunder sedimentanalyse, så der var en klar forventning til, at der ville komme et nyt forløb, når resultatet af de yderligere detailundersøgelser forelå.

I november 2021 vælges der nyt Byråd og den 22. december 2021 sender Forvaltningen et brev til lodsejere og andre, der var inviteret til mødet i august 2021. I brevet gør man opmærksom på, at man vil informere det nye Klima, Natur og Bæredygtighedsudvalg om projektet i det nye år. Det er sidste gang vi hører noget fra Kommunen.

Den 7. marts 2023 kan man så læse et indlæg i Brande Bladet omkring MES-søens fremtid. Artiklen i Brande Bladet skyldes udelukkende en årvågen lokalpolitiker, der har set at punktet er på dagsordenen på Klima, Natur og Bæredygtighedsudvalgets møde den 8.marts 2023. Der er lavet indstilling til valg af løsning og med forventet efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget den 14. marts 2023 og godkendelse i Byrådet den 20. marts 2023. Og i dag den 15. marts 2023 kan det konkluderes, at godkendelse i de to nævnte udvalg er sket og der nu kun mangler godkendelse i Byrådet den 20. marts 2023.

Hvad er det for metoder ? 

Det er fuldstændig uhørt. Man har totalt tilsættesat alment gældende demokratiske principper. Forløbet viser jo helt tydeligt, at myndighedsgodkendelsen har skullet ”fedtes” igennem uden nogen opdagede det – i hvert fald ikke før det var for sent. Og ja – det lykkedes næsten. Det er ganske enkelt usmageligt, men desværre ikke overraskende.

Som nævnt ovenfor er der ikke enighed blandt søens interessenter om valg af løsning, men man har heller ikke fra politisk side gjort noget som helst for at prøve at finde en kompromisløsning. Og der findes jo en kompromisløsning – spunsløsningen - der tilgodeser såvel ønsket om en bedre faunapassage – hvilket jo er vandområdeplanindsatsens egentlige formål og samtidigt ønsket om at bevare søen. Men det er tydeligvis ikke en løsning, der tilgodeser de ”rettroende”, der mener at have patent på at vide, hvad ”rigtig” natur er.

 

Ole Fløe Nielsen

Lodsejer gennem 32 år ved MES-søen.

Kommentarer

Jeg kender ikke til det politiske forløb vedr. MES og opstemningen, men som opvokset i Brande har jeg med glæde fulgt reetableringen af Skjern å, redningen af laksen og en forsat forbedring af vandkvaliten og den tilhørende natur. BEV søen forsvandt som følge af et brud på dæmningen og nu ligger der et smukt naturområde med åen i sine gamle sving og fine gydeområder for laksen. Af de fire forslag, der er fremlagt vedr. MES håber jeg at man vælger den kompromisløse model - og nedlægger opstemningen, lader åen vende tilbage til sit gamle løb og reetablere en smuk natur. MES søen har ikke nogen særlig betydnig som sø eller elproduktion. Søen er kedelig i sin udformning, tilsandet og tilvokset i den østlige ende. Samtidig er der adskillige andre søer i området man kan tage til såfremt man gerne vil gå tur ved en smuk sø. Skjern å i sin naturlige form er unik og rummer et stort potentiale - både som fri natur, rent vand, laksefiskeri på europæisk top-niveau og som sted at tage til for de lokale samt gæster udefra. 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul