Indlæg fra Kasper Pauli

Kasper Pauli - formand for Klima, Natur og Bæredygtighedsudvalget:

Jeg har noteret mig, at sagen vedrørende vandområdeplanindsatsen i Skjern Å ved MES Sø giver anledning til diskussion i og omkring Brande.

 

Der fremsættes også enkelte misforståelser og det er selvfølgelig ikke rimeligt for diskussionen. Det hævdes eksempelvis, at den forundersøgelse der er gennemført i 2021 ikke er taget med i betragtning i den aktuelle sag.

Det er selvfølgelig helt forkert, hele sagen og indstillingen hviler nemlig på forundersøgelsen og ikke mindst den sedimentundersøgelse (undersøgelse af bundmaterialet i søen) der også er gennemført.

I forundersøgelsen er fire løsningsforslag beskrevet. I to af forslagene foreslåes sø og vandløb adskilt af en jernspuns. Et enkelt forslag peger på en forlægning af Skjern Å til et nyt cirka to kilometer langt forløb nord om Mes Sø. 

Endelig er der så også forslaget om genetablering af Skjern Å og ådal gennem Mes Sø. Den løsning vil også betyde at søen nedlægges og elproduktionen ophører. 

Hele pointen med vandområdeplanerne er at sikre gode biologiske forhold i vandløbene og her måles der på parametre som smådyr, vandplanter og fisk. Den spærring der i dag er i Mes Søen vurderes ikke, at have negativ påvirkning på smådyr og vandplanter.

Det vurderes til gengæld at på parameteren fisk er spærringen skyld i den dårlige økologiske tilstand i vandløb ovenfor Mes Sø, simpelthen fordi der mangler gyde- og opvækstområder samt skjul.

Det peger rapporten til gengæld på især kan skabes, hvis man vælger løsningsforslag der forlægger Skjern Å til et nyt forløb eller ved genetableringen af Skjern Å og dermed nedlæggelsen af Mes sø.

Forlægningen af Skjern Å til et nyt forløb vurderes med sedimentundersøgelsen in mente at være dobbelt så dyr som genetableringen af det oprindelige å forløb og når der er krav om, at løsninger skal være omkostningseffektive virker det ikke særligt sandsynligt for mig, at vi får tilskud hertil. 

Endelige omkostninger er selvfølgelig forbundet med stor usikkerhed uden detailprojektering, men det er faktisk heller ikke det mest afgørende, det mest afgørende er for mig at se, at vi ved genetablering af Skjern Å får tilbageført helt unik historisk dansk natur.

Der er vi ikke selvom byrådet måtte vise sig at bakke udvalgsbeslutningen op, men vi giver til gengæld et politisk opdrag til, at vores dygtige folk kan arbejde videre med det spor.

Nu vil nogle så indvende jamen hvad med den grønne strøm, der ikke kan produceres længere? Der produceres cirka 500.000 kWh grøn strøm om året. Til sammenligning kan bare en enkelt vindmølle producere flere millioner kWh om året.

Strømproduktionen var historisk vigtig og har selvfølgelig også en kulturhistorisk værdi, det må der arbejdes med stadig at kunne formidle fortællingen om, men det bør ikke stå i vejen for at gøre det i min optik rigtige for naturen. 

 

Det var den lange bevæggrund for, at jeg som formand for Klima, Natur og Bæredygtighedsudvalget er glad for, at det er er enigt udvalg der anbefaler indstillingen om, at der kan arbejdes videre med realiseringen af løsningen, hvor Skjern Å genetableres og Mes Søen nedlægges.

 

Kasper Pauli Pedersen

Formand Klima, Natur og Bæredygtighedsudvalget.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023