Ikast-Brande og Herning samarbejder om turismen

Annette Mosegaard

I januar besluttede et flertal på en ekstraordinær generalforsamling af nedlægge Ikast-Brande Turistforening på grund af de besparelser, byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2019.

Det betyder, at turistkontoret i Brande afvikles med udgangen af juni, men nu er der fundet en model for det fremtidige turistarbejde i Ikast-Brande: Det kommer til at foregå i samarbejde med nabokommunen Herning. De to kommuner har besluttet at danne et nyt fælles destinationsselskab, der får som opgave at tiltrække turister til områdets mange attraktioner

 - Vi er enige om, at vi nu slår os sammen og i fællesskab finder en køreplan for, hvordan det så helt konkret skal ske. Herning og Ikast-Brande kommuner er allerede knyttet sammen i en række sammenhænge, ligesom rigtig mange borgere i de to kommuner allerede flittigt pendler frem og tilbage og ofte bruger natur- og kulturtilbud i begge kommuner. Vi har i forvejen en national styrkeposition på erhvervs-, event- og messeturisme. Nu vil vi så i fællesskab arbejde for at få endnu flere gæster fra andre dele af landet og resten af verden, siger Hernings borgmester Lars Krarup (V).

De to kommuner er i forvejen knyttet sammen af et fælles erhvervsråd, og særligt erhvervs- og naturturisme - og på sigt Bestseller Tower & Village - er et oplagt vækstområde for det nye selskab. Det vurderer Annette Mosegaard (K), der er formand for Ikast-Brande Kommunes udvalg for erhverv, vækst og bosætning.

 - Vi har allerede et meget stærkt erhvervsliv, og det er helt oplagt, at den nye turistorganisation vil kunne styrke tiltrækningen af erhvervsturister til vores område. De to kommuner har samtidig en række andre fælles styrker som eksempelvis naturperler, outdoor-turisme, lystfiskeri og kulturoplevelser, som med en fælles indsats vil give os et endnu bredere udvalg på hylderne, når gæsterne skal beslutte, hvor de skal tage hen, siger Annette Mosegaard (bill.).

Uenighed om afviklingen

Baggrunden for det nye samarbejde er den konsolidering af den lokale turismeindsats, som Erhvervsstyrelsen har iværksat. Den betyder, at antallet af lokale turistkontorer - de såkaldte "Destinations-selskaber" - senest ved udgangen af 2020 skal være reduceret til mellem 15-25 selskaber.

Samarbejdet er nu politisk besluttet i begge kommuner, så nu går processen med at afklare, hvordan det skal foregå i praksis, i gang. Sideløbende vil de to kommuner i fællesskab undersøge, om andre kommuner er interesseret i at indgå i samarbejdet.

På sit seneste møde besluttede Erhverv-, vækst og bosætningsudvalget i øvrigt at bemyndige administrationen til at indgå den endelige aftale med Turistforeningen om afvikling. Den økonomiske ramme udgør 5/12 af det afsatte tilskud svarende til 270.000 kroner, men beløbet stiller ikke den afgående formand for foreningen, Lars Andresen, tilfreds.

Efterårets forhandlinger om en løsning betød, at den endelige afvikling blev udskudt med en måned. Derfor har Turistforeningen bl.a. økonomiske forpligtelser overfor turistchef Jette Nielsen til og med udgangen af juni, forpligtelser som foreningen ifølge Lars Andresen fik lovning på ville blive dækket.

Kommentarer

Det lyder meget spændende, at man også på turistområde samarbejde med Herning.

Det kunne selvfølgelig give anledning til at tænke, hvorfor lægger vi ikke de to kommuner

sammen, men lad det nu ligge i første omgang.

Jeg håber i forbindelse med planlægning af det fremtidige samarbejde, at man tænker

Bestseller Tower & Village ind i projektet, og allerede i byggeperioden er klar med nogle

oplevelser til turisterne, idet et byggeriet i den størrelse vil virke spændende og

tiltrækkende for mange mennesker.

Vi må forvente at de fleste turister der fremover kommer til midtjylland, vil besøge Bestseller

Towe og Village, hvorfor det må forventes, at Brande området fremover vil tiltrække

flest turister.

Jeg håber derfor at man fysisk placerer fælles turistkontor i Brande, samt at man tænker

vores nuværende turistchef Jette Nielsen ind i projektet, idet hun har utroligt meget

kendskab til området.

I forbindelse med færdiggørelse af Bestseller Tower & Village, bør Turistkontoret

fysisk været placeret i det nye område, sådan at man sikrer at Turisterne også kommer til

andre byer i området. 

Peder Holt

 

 

 

Tilføj kommentar

Bannerannonce Greentel Telekæden i Brande

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen