Hvad er visionen for ’Skoven’ i Brande Syd?

Af Henrik Stenholdt, formand for Nye Borgerlige i Ikast-Brande

Visionen for ’Skoven’ citeret fra strukturplanen:

”Vi vil skabe en ny naturbydel med udgangspunkt i det rige og varierede landskab, der omgiver os i Brande”.

Den vision bliver fastholdt, og vil blive opfyldt til gavn og glæde for kommende beboere, naturen og ikke mindst alle os som elsker at færdes i et naturnært område.

Naturen i baghaven og lyden af dyreliv er netop den oplevelse, som man kommer til at få i det kommende boligområde i Brande Syd - ’Skoven’.

Der er debat omkring visionen for Skoven i Brande Syd, og om hvorvidt den følger strukturplanen for Brande Syd, hvilket jeg gerne vil give et input til.

Jeg har selv været professionelt involveret i projektet, og jeg har derfor et indgående kendskab til alle omstændighederne, hvilket giver mig et godt grundlag for at belyse debatområderne.

Der har tidligere været en sti, som krydser arealet, og det vil der fortsat være, idet der etableres nye stisystemer. Det vil derfor også fremover være muligt at færdes tværs over arealet.

Hovedpunktet omkring debatten er fældning af 1 hektar skovfyr på den sydlige del af den kommende udstykning. Arealet bestod hovedsageligt af skovfyr.

På det tilstødende areal imod syd er der et bælte af løvtræ, som vil drage nytte af denne fældning, idet der bliver skabt et større lysindfald og grobund for et prægtigt skovbryn.

I et tidligere læserbrev argumenteres der for, at politikerne ikke har visioner om at bevare og fremme sammenhængende naturområder. Det samlede skovareal som tilstøder til det fældede areal, er på 30 hektar, og det fældede areal udgør dermed ca. 3 % af det sammenhængende skovareal, hvilket er uden indflydelse for fornemmelsen af et sammenhængende skovareal.

Træerne oparbejdes til certificeret skovflis og sælges til kraftvarmeværk, hvor det bidrager med CO2-neutral energi.

Der er ingen fredskovpligt eller andre fredninger på lodsejers areal.

Lodsejers tilstødende skovareal mod syd er ej heller fredskovpligtigt, så der er ikke foretaget fældning i umiddelbar nærhed af fredede arealer.

Der bliver etableret flere remiser med blandinger af løvtræer og buske samt utallige solitærtræer i det kommende område. Buskene vil være blomstrende og frugtbærende til gavn for biodiversitet og dyrelivet, men ikke mindst den visuelle karakter af skov i kombination med de omkringliggende naturlandskaber.

Jeg glæder mig over, at vi i kommunen har innovative iværksættere, som vil fremme udviklingen af nye boligområder til gavn for hele byen som helhed.

Det er derfor vigtigt, at vi fastholder den gode tone og viser vores opbakning og tillid til dem som gør en indsats for byudvikling - så vi også fortsat har kapaciteter, som ønsker at udvikle kommende boligområder!

Kommentarer

Det undrede mig meget, at du ikke kan se forskellen mellem strukturplanen og den nye plan. Men, så kunne jeg efterfølgende forstå, at du er aflønnet af de private investorer ifm. fældningen af træer på området. Det er derfor ærligt talt et ret pinligt indlæg. 

To byrådsmedlemmer har på brandebladet.dk resignerende indrømmet at planen ikke stemmer overens med strukturplanen, da de mener den er "urealistisk". Mage til uambitiøs og resignerende indlæg fra disse to, men det er en helt anden snak.

ALLE kan se at den nye plan er en voldsom forringelse ift. strukturplanen.

 

Hej Claus

 

Jeg har i indlægget pointeret at jeg er professionelt engageret, og dermed ikke lagt skjul på dette. Jeg synes dog ikke det skal begrænse mig i at informere om de faktiske forhold i sagen, som har været under debat.

Jeg er derfor uforstående overfor, hvad der skulle gøre indlægget pinligt, idet indlægget er objektivt og baseret på fakta.

Det er korrekt at projektet ikke opfylder alle kriterier i strukturplanen, men i forhold til beplantningen omkring husene og karakteren af naturnær bebyggelse synes jeg at projektet opfylder visionen. 
 

Jeg er enig med dig i at det er forkert at lave en strukturplan som skal være retningsgivende og dernæst kalde den for urealistisk. Min holdning er blot at vi nu er nødt til at forholde os til de muligheder som foreligger for etablering af dette område, hvilket BM Invest har muliggjort.

Enten så synes jeg at man skal støtte op omkring de lokale iværksættere og bifalde at vi får skabt noget byudvikling, alternativt så man byde ind med en løsning. 
Mangfoldig kritik af private investorer og politikere bidrager i hvertfald ikke med noget positivt.

 

 

 

 

Lad nu være med at ophæve dit indlæg som værende "fakta", og at du kan argumentere bedre end andre, fordi du har fældet nogle træer på området. Du er netop derfor komplet inhabil i sagen, og din vurdering er i bedste fald (for dig) en subjektiv vurdering. Jeg har til gengæld boet inden for 200 meters afstand af Brandlund hede i over 20 år og har haft ugentlig gang på heden, så derfor mener jeg, at jeg kender området godt nok til at kunne bidrage..

Kort fortalt.. Strukturplanen viser store arealer med skov med snoede og organiske vejføringer, hvor huse orienteres forskelligt langs disse veje. Den nye plan viser derimod snorlige vejføringer med baraklignende formationer af rækkehuse. Der er allétræer, og typisk træer i rækker langs veje samt imellem og bagved rækkehuse samt et engområde med spredte træer. Men X antal af 10 træer på række har intet med skov eller natur at gøre, som Strukturplanen præsenterer det. Man skal have lov at kunne forvente bedre på et så skønt område i byen.

Derudover, så er det slet ikke et faktum, at man nu skal lade sig tage til takke med planen i sin nuværende form. Det er en fallitærklæring, også selvom det selvfølgelig ville være den nemmeste løsning for kommunen. Man har lov til og skal kunne forvente noget meget bedre. Og der er fortsat mange virkemidler som kommunen kan tage i brug. Nu er det vigtigt, at man som borger lader kommunen høre, at der er tale om en forringelse i utilstedelig grad. Det er nødvendigt, at området bliver taget op til genovervejelse, og det kan fint lade sig gøre endnu. Det er bestemt ikke urealistisk. 

 

 

Jeg har ikke forsøgt at "ophæve" mig selv, men der verserer en del rygter omkring f.eks. fredskovspligt som er fejlagtige, og det har jeg mulighed for at oplyse om, idet jeg har været involveret i projektet.
Mit indlæg er præget af fakta, idet jeg oplyser omkring flere forskellige faktuelle oplysninger, hvilken er grundlaget for at karakterise noget som fakta.

Jeg ønsker dog ikke at fortsætte denne dialog med dig, da jeg synes din retorik er nedladende og dømmende.

Jeg vil opfordre dig til at opføre dig mere respektfuldt og knap så fordømmende fremadrettet, idet jeg har set en lignende retorik i flere andre indlæg, som du har skrevet, og det er ikke en værdig adfærd. Det er naturligt at vi ikke er enige, men vi bør være i stand til at kommunikere på en ordentlig måde.

 

Helt fantastisk for en projektudvikler med sådan en hær af loyale samarbejdspartnere, senest bankdirektøren, der heller ikke fik fortalt om sin rolle, til at drage i felten for sig. Du roser dig nu af, at du er professionelt involveret og derfor - kan man forstå - klogere end dem, der har udtalt sig imod projektet. Bare " sjovt " at du så fra starten skjulte og fortav din involvering.   

Du er meget " faktaorienteret ", kan man læse i dine debatter på Facebook. Alt er efter melodien: de andre ved ingenting om fakta og mangler indsigt mv., hvad du har skrevet flere gange, hvorimod du " har indsigt ", " kender fakta " og " udtaler dig på veloplyst grundlag ".  

Det er dog langt fra fakta, når du skriver, at " Strukturplanen er i overensstemmelse med lokalplanforslaget ". Tilsvarende at " visionen for skoven fra Strukturplanen bliver fastholdt og opfyldt til gavn og glæde for beboere og naturen ". Det er tværtimod  en uomtvistelig benægtelse af fakta.                                                                                                     Du skriver, at kommunen har givet grønt lys til din fældning af træerne, men dit veloplyste grundlag taget i betragtning, ved du selvfølgelig godt, at kommunen havde meddelt BM Invest, at der ikke måtte fældes løvtræer!!      

Og til sidst: Kan du ikke lige fortælle i dit næste indlæg, hvad der kommer til at ske med og i det " tilstødende areal imod syd ", som du skriver om ??

Hej Jens

 

 

 

 

Tak for dit konstruktive og positive indlæg.
Jeg er overvældet over den generelle evne blandt debattører til at føre en ordentlig og saglig debat uden personangreb.

Jeg har på intet tidspunkt benægtet at være involveret i projektet, og dermed heller ikke forsøgt at skjule det. Jeg er ikke klogere end andre i denne sammenhæng og har ej heller påpeget dette. Det står derfor for din regning at forsøge at ophæve mig til værende dette, idet jeg blot forsøger at formidle oplysninger dom jeg er i besiddelse af, uden hentydning til hverken min eller modtagers intellekt. Der har verseret forskellige gisninger om at der f.eks. er fældet fredskov, hvilket ikke er korrekt og det synes jeg er væsentligt at pointere.

Det er korrekt at projektet ikke gennemføres nøjagtigt som i strukturplanen. Der er en større andel af bebyggelse og skovsø samt eng bliver ikke etableret. Det vil ikke være muligt for en privat investor at etablere disse områder med så få byggegrunde som skitseret i strukturplanen.
Der bliver tilgengæld lavet mange fornuftige tiltag i forhold til beplantning for at opfylde visionen. Hvorvidt man er enig i at det er tilstrækkeligt er selvfølgelig en individuel vurdering, og det synes jeg ikke man skal nedgøres for at have en forskellig holdning til.

Det er ikke min opfattelse at man har forventet strukturplanen udført 1:1, men at den skulle være retningsgivende. Det burde man have meldt klarere ud, så denne situation var blevet håndteret i forkøbet.

Det er ikke korrekt at kommunen har nægtet BM Invest at fælde løvtræer, men blot påpeget at der var enkelte træer som skulle bevares. Der er bevaret enkelte "potentielle flagermus egnede" løvtræer. Hvorvidt det er tilstrækkeligt i den sammenhæng, har jeg ikke forudsætning for at vurdere.

Jeg har ikke grundlag for at oplyse hvad der skal ske med arealet mod syd. Det er ejet af en anden lodsejer, så det har BM Invest ingen indflydelse på. 

Din formulering antyder dog at du har indsigt i en plan for dette område, så det vil jeg naturligvis gerne høre mere om?

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul