Harrild Hede som nationalpark – nej tak!

Ønsker vi borgere overhovedet, at Harrild Hede og Nørlund Plantage skal udlægges som nationalpark? Socialdemokratiet gør, skriver Kasper Pauli Pedersen (KPP) – men er det gennemtænkt?

Tanken er jo at sætte husdyr bag hegn og bl.a. anvende heste og kvæg til naturpleje. Det er borgmesteren loren overfor, skriver KPP. Det er vi mange andre, der også er. Heste og kvæg anvendt til naturpleje er både uforsvarligt og uetisk. Vores husdyr er jo fremavlet til at være husdyr og ikke til at blive sat ud i naturen og overladt til sig selv. Og endda bukke under, hvis de ikke kan skaffe foder nok.  Rewilding er det fine ord, som vi kommer til at høre igen og igen fremover. Ordet signalerer jo, at der er tale om et spændende projekt!

Vi er mange, som er begejstret for Harrild Hede og Nørlund Plantage, som de henligger i dag. Der er tale om store vidder, hvor enorme flokke af råvildt strejfer omkring. Hvis nogen del af området bliver indhegnet vil det betyde, at flokkene trænges sammen på et mindre område, hvilket vil gå ud over nabogårdenes afgrøder. Råvildt og roekuler er hinandens modsætninger!

Hvis tanken (bagtanken) med rewilding er at give en hånd til naturen og biodiversiteten, skal det ske på en forsvarlig måde. Der må foretages naturpleje med maskiner, hvis det er nødvendigt, men ikke med husdyr. Lad hjortene stå for naturplejen – de kan klare sig om vinteren, fordi de kan æde og fordøje grene, buske, kviste, træer i et stort omfang, når græsset svinder om vinteren. Husdyrene vil lide en pinefuld død, når man af princip ikke vil fodre dem. Det er nemlig rewilding-ideologien. 

KPP´s indlæg skaber forvirring omkring Socialdemokratiets holdning til naturen. I Blåhøj må der gerne rejses møller, selv om det jo også er et overgreb mod naturen. Men her vejer det tungere, at der kan produceres elektricitet, selv om det går ud over naturen på anden måde. På Harrild Hede/Nørlund Plantage må der skabes biodiversitet ved hjælp af sagesløse husdyr. Forstå det, hvem der kan.

Lad under alle omstændigheder alle os naturnydere beholde Harrild Hede og Nørlund Plantage, som de er i dag. Vi er begejstrede for arealerne, som vi oplever dem. Det vil vi gerne fortsat kunne nyde. Så drop blot dyreeksperimenterne.

 

På vegne af Fælleslisten

Henrik Boelsgaard

Henrik Kraglund

Kommentarer

Måske burde Fælleslisten lave jeres lektier, inden I kommer med jeres postulater. Måske er vores borgmester ikke vild med tanken om , at heste og kvæg skal bruges til naturpleje, hvilket Fælleslisten åbenbart heller ikke er. Men Ikast-brande kommune bruger allerede kvæg til netop naturpleje: gå I en tur på det udemærkede stisystem mellem vibevej og Brande å. Her bruger Ikast-brande kommune kvæg til naturpleje og har gjort det i en hel del år.... 

I forhold til spørgsmålet om dyrevelfærd og etik, så tillader jeg mig, at citere formanden for Dyreetisk råd fra en artikel på tv2 d. 3/4-21 

"Og med de love og regler, der gælder i Danmark, er det både dyreetisk og velfærdsmæssigt forsvarligt at bruge heste og andre store planteædere til vildtpleje.

Det siger formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst:

- Det er der slet ikke noget i vejen for. Det må bare ikke gå ud i det ekstreme, så de bliver fuldstændig afmagrede. Det er også det, der ligger i, at man stadigvæk opretholder en vis form for kontrol, siger Bengt Holst til TV2 ØSTJYLLAND.".

Så hvis ikke Fælleslisten tager formanden for Dyreetisk råd alvorligt, så gad jeg nok vide hvem I så vil lytte til ? - Hvori skulle hans interesser ligge, ud over dyrenes bedste ? - så måske burde Fælleslisten læse lektierne og orientere jer lidt om, hvad der allerede foregår internt i Ikast-brande kommune...

Jan Pedersen 

Fælleslisten lytter til eksperterne, nemlig dyrlægerne. "Vi mener ikke, at man lovligt bør kunne have kvæg eller heste gående ude om vinteren, hvis man af princip (rewildings-ideologien) ikke vil fodre dem" (Kilde: Jyllands-Posten 1. sept. 2021 i artikel "Husdyr bag hegn er ikke vilde dyr, men vores ansvar", skrevet/underskrevet af 16 dyrlæger. Bengt Holst er ikke dyrlæge - han er biolog. Men jeg kender godt hans fortid - men han er stadigvæk ikke dyrlæge.

Bengt Holst udtaler sig som formand for dyreetiske råd. Dyreetiske råd er en bredt sammensat faglig organisation (også en dyrlæge): som absolut er værd at lytte til.

https://detdyreetiskeraad.dk/om-raadet/medlemmer/

Mon ikke Bengt Holst også ved et eller andet om dyr og natur ?

"Bengt Holst er uddannet biolog/zoolog og har siden 1983 været ansat i Zoologisk Have, København, først som videnskabelig assistent, senere som chef for dyreafdelingen og siden 1994 som videnskabelig direktør med ansvar for udviklingen af ZOOs videnskabelige profil.
• Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser.

Fælleslisten vælger åbenbart kun, at lytte til de eksperter, som understøtter jeres politiske dagsorden. Bengt Holst har naturligvis ikke "patent på sandheden", - det har Fælleslisten, men han er dog et menneske med en anseelig viden på området.

Jan Pedersen 

Harrild Hede som national Park!!! OK men uden HEGN

Jeg elsker fri natur, jeg elsker at kunne tage ud og kigge på de store flokke af kronvildt der til dagligt har deres gang på Harrild Hede. Jeg elsker at kunne snige mig ud i september for at se og lytte til de store hjortes kamp brøl (brunsten er jo i fuld gang i september), se dem kæmpe om hindernes gunst. Jeg syntes det er helt fantastisk at komme på heden, til fods eller til hest og se de store vider, se havørnen der svæver rundt over de store skove og søer, det være sig om sommeren, efteråret eller vinteren. Jeg er stor fortaler for fri bevægelighed af de vildes dyrs vandring, at kunne se kronvildtet og dåvildtet bevæge sig rundt i området for at fouragerer på lyngen og bølget bunke.. Samle svampe om sen sommeren og efteråret, at kunne sætte mig ned og kigge så lang øjet rækker, se det er hvad jeg kalder en national park og fri natur. Ingen hegn der ødelægger udsigten, ingen unaturlige dyr der skal spærres inde for at afgræsse områder. Jeg syntes at det er fint at bruge får der afgræsser bestemte områder med små hegn der ikke genere vildtets frie bevægelighed. Det er mig en gåde, at ellers fornuftigt tænkende mennesker kan finde på at hegne områder med 2 meter hegn for at sætte husdyr ind, når nu vi har vilde dyr i forvejen. Menneskets ideologiske tanke om at hegne, minder mig om en kontrolleret dyrehegning som allerede er og kan ses i Danmark, Givskud løvepark, Dyrehaven i København, Klelund og Lille vildmose som for øvrigt er blevet politi anmeldt for dyr mishandling, fordi at tanken i Natur National parker er at man ikke skal fodre eller give vand til dyrene.. Jeg har haft fornøjelsen af at ride rundt i Rocky Mountains i 14 dage og se vild natur, UDEN HEGN. Jeg har gået rundt på Grønland og set vild Natur, UDEN hegn, jeg har været i National Park Thy UDEN HEGN som er en fantastik natur oplevelse. Harild Hede eller andre statslige områder har selvfølgelig ikke bjerge og samme vider som Rocky Mountains og Grønland, men vores private og statslige områder har helt unikke oplevelser og fri natur som sagtens kan udbedres, men det kan og skal gøres UDEN DE STORE HEGN som ødelægger en fantastisk natur og dyreliv for at få en anden form for natur og dyreliv.. Dette bryder jeg mig ikke om

Jeg har fået at vide uden at kunne dokumentere det, at en af grundene til at det skal hedde Rewilding og Natur Natioanl Park, er at man kan få EU støtte med helt op til 3200, kr pr HA hvis at man vælger ikke at fordre og vande og sætte græssene dyr ud i vores fantastiske natur.. Er der evt. nogen der supplere op på dette???

Bevar og forbedre vores frie natur, UDEN HEGN

Mvh

Niels Baldur

Naturelsker, lystfisker og jæger

 

 

Jeg støtter fuldt ud de mange gode indlæg, der ønsker at"bevare og forbedre vores frie natur, uden hegn".

Min støtte gælder først og fremmest  de dyr, der er tvunget til at opholde sig i indhegningen, uden at må blive tildelt tilskudsfoder i vintermånederne. Dyreværnsloven kan og skal ikke gradbøjes, den overtrumfer alle andre love og bekendtgørelser!

Som helt almindelig borger vil jeg gerne sige at jeg er ærgerlig over at læse denne artikel og de falske informationer.
Hvis vi fortsætter med at gøre som vi gør nu så vil vi med fortsat hast miste arter. Vi er nødt til at gøre noget andet og give naturen førsteret og plads ellers er vi den art der udryddet de andre. Lad os være modige og gøre noget andet. Lad os sige at mennesket godt kan give plads til de præmisser naturen har brug for.
Naturen har været van til græssende kvæg og heste og meget mere som har givet naturlige dynamikken f.eks. stikker en hvidtjørn fordi det er et forsvar mod elefanter.
Selvfølgelig bliver det forsvarligt med hegn og de bliver tilset og vurderet. Dyrene er frie og lever som de engang gjorde.
Der er hegn fordi vi hegner veje, marker mm. ude og giver plads til den frie natur.

Så vær modig og giv plads til andre.

Venlig hilsen
Maria
Pædagog

Giv naturen og de trængte arter en stemme.

Vi kan selvfølgelig ikke komme uden om at vi er oplyste på forskellige grundlag og folk tolker informationer forskelligt. Nogen vælger at udtale sig på et meget tyndt fagligt grundlag med udgangspunkt i nogle stærke holdninger, nogen har en kæmpe viden.

Fred være med det, der er ikke så meget at stille op hjemme fra sofaen.

Jeg synes imidlertid det er problematisk og trist, at den her debat om NNP og naturlige processer gennem brug af bl.a. store græssere og hegn i høj grad tager udgang i de nuværende brugeres ønsker, meninger og behov. Det viser jo gang på gang hvor svært det er at give naturen en stemme og give plads til biodiversitet.

Det er simpelthen uinteressant og ikke spor vigtigt hvad vi går og sætter pris på i vores BRUG af det vi OPFATTER som VORES natur.

Giv slip på det!

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022