Høringssvar vedrørende forslag om lukning af Blåhøj skole

Landdistriktsrådet for Ikast-Brande kommune er en forening af alle landsbyer i Ikast-Brande kommune og talerør til kommunalbestyrelsen. I Landdistriktsrådet arbejder vi for at skaber nogle gode rammer og forhold for alle Landsbyerne i Ikast-Brande kommune i samarbejde med kommunalbestyrelsen. Vi mødes nogle gange om året for at skabe et fællesskab og drøfte fælles opgaver og igangsætte fælles opgaver. Vi har blandt andet sammen med kommunen udfærdiget den nuværende ”landdistriktspolitik” og udviklingsplaner for de enkelte landsbyer.

En af de vigtigste ting er at beholde de få samlingssteder og punkter vi har i vores Landsbyer. Det er for eksempel butikker, idrætsforeninger, skoler, dagpleje og børnehaver. Vi arbejder også for at landsbyerne skal fremtræde attraktive for tilflyttere så vi kan få standset fraflytningen fra landsbyerne og det åbne land.

Midlerne er over de senere år mere end halveret og nu skal vi endog dele nogle af dem med de 4 mellem byer. Det er ved at være kendt at Ikast-Brande kommune er en sparekommune, der altid skal skære ned i budgetterne. Det får i hvert fald ikke nye borger til at flytte til kommunen og nok heller ikke til landsbyerne. Da vi lavede den nye Landdistriktspolitik syntes vi at fremtiden så lyst ud for Landsbyerne. Siden har vi set at det stille og roligt er ved at smuldre mellem hænderne på os. En politik der ikke er beregnet til at blive brugt til noget er bare spild af tid.

I Ikast-Brande kommune har vi kun 2 landsbyskoler tilbage. Det er Isenvad og Blåhøj skoler. Disse 2 er ”livsnerven” i de 2 landsbyer. Blåhøj skole er Livsnerven i samfundet i hele den sydlige ende af kommunen. Nu mener man at man kan spare sølle 2 millioner ved at lukke Blåhøj skole. Man har tilsyneladende glemt hvilke omkostninger det vil få for lokalområdet og dermed også for kommunen. Med en lukning af skolen vil børnene sandsynligvis blive spredt til skoler blandt andet uden for kommunen. Der er en merudgift for kommunen! Det vigtigste er at Blåhøjs vigtigste samlingspunkt er væk og det vil på sigt betyde at nye børnefamilier vil fravælge Blåhøj og så vil vi snart se tomme huse der står og forfalder. Huspriserne i Blåhøj er i forvejen ret lave og det vil bevirke at det bliver svært i det hele taget at sælge huse i Blåhøj.

I Landdistriktsrådet har Blåhøj altid været en af de førende Landsbyer med gode visioner.

Flere politiker har udtalt inkl. borgmesteren ”Vi vil de Landsbyer der selv vil”. Det ser dog ikke ud til at det gælder Blåhøj.

Dette her må være en omme.  I stedet for at snakke lukning af skolen bør man trække i arbejdstøjet og gå i gang med at styrke Blåhøj skole evt. med nye områder som f.eks. specialbørn. Det er der ganske vist arbejde ved, men det vil klæde byrådet at vise vilje til fremskridt frem for de evige besparelser. Man kunne jo se det som en investering i Blåhøj.

Landsbyerne og det åbne land i kommunen repræsenter trods alt ca. 1/3 af kommunen befolkning og vi vil også tages alvorlig. Vi betaler også skat til kommunen og vi forventer at en del af de penge bliver brugt hos os.

Med venlig hilsen

Kurt Jakobsen,

formand for Landdistriktsrådet for Ikast-Brande kommune

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 21 jan.

  Foreningen NORDEN 70 år / Vintermøde

  Sted: Vandrerhjemmet
  Arrangør: Foreningen NORDEN (Se annonce i Brande Bladet uge 2)

 • 21 jan.

  Bankospil

  Sted: Brandlundparken
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 22 jan.

  Generalforsamling og filmforedrag

  Sted: Sognegården, Storegade 10, Brande
  Arrangør: Brande Havekreds (Se annonce i Brande Bladet uge 1)

 • 22 jan.

  Generalforsamling

  Sted: Klublokalet, Elme Alle 2b, Brande
  Arrangør: Brande Taekwondo Klub (Se annonce i Brande Bladet uge 3)

 • 23 jan.

  Bankospil

  Sted: Fasterholt Forsamlingshus
  Arrangør: Fasterholt Borgerforening og Fasterholt Forsamlingshus

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019