Høringssvar fra BrandeCity

I forbindelse med omlægningen af skoledistrikter i Brande, har Brande City sendt deres høringssvar til Ikast-Brande kommune.

 

Til Byrådet i Ikast-Brande Kommune

 

Høringssvar vedr. skoledistrikterne i Brande.

Brande City er af den overbevisning, at skoledistrikterne i Brande som udgangspunkt ikke skal flyttes.

Hele problematikken om skoledistrikterne udspringer i, at Artium ikke er forberedt for den store igangværende udbygning af Brande Syd.

Brande City har siden planlægningen af Artium, kraftigt opfordret kommunen til at bygge Artium til at kunne rumme flere elever end den tidligere Præstelundskole, grundet de mange nye udstykninger i Brande Syd. Vi anbefalede dengang at skolen skulle bygges til at kunne rumme

min. 800 elever. Dette blev som bekendt ikke opfyldt, hvorfor vi i dag står med et pladsproblem på Artium.

Brande City ønsker, at Artium forbliver skolen for børn der bor i det nuværende skoledistrikt, inkl. de nye områder der udstykkes i Brande Syd, som ligger meget tæt på Artium, og langt fra Dalgasskolen.

Vi mener ikke det er hensigtsmæssigt, at børnene i Brande Syd skal gå på Dalgasskolen, da dette vil give store trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, som vi ikke mener kommunen bør udsætte børnene for.

For at løse problemet, foreslår Brande City følgende:

1) Kommunen skal sikre at der laves en sammenbygning af Artium og Brande Hallerne. En sammenbygning som hele tiden har været en forudsætning for skolens placering ved hallerne.

Sammenbygningen skal desuden sikre, at børnene har større mulighed for fysisk udfoldelse i skoledagens pauser, end de har i dag. En sammenbygning er således ét af punkterne for at få lavet mere plads på Artium.

For at skabe en umiddelbar plads på Artium, bør biblioteket flyttes til de tidligere Nordea lokaler i Storegade.

 

2) Vi mener ikke der kan være tvivl om, at en udflytning af biblioteket fra Artium vil være en gevinst for alle:

- Gevinst for borgerne – Der er kraftigt frafald i besøgende på biblioteket på Artium, da biblioteket også fungerer som opholdsrum i frikvartererne, - derfor ikke et sted borgerne har større lyst til at være i dag.

- Gevinst for skoleeleverne – Ved at flytte biblioteket, kan hele området frigøres til opholdsrum i frikvartererne, og vil ligeledes fungere fint som gennemgang til Brande Hallerne.

- Gevinst for kommunen – Det vil være en yderst nem og billig måde at få mere plads på i Artium - der skal ikke bygges flere opholdsrum til pauser og til fællesrum. Når der skal bygges flere klasselokaler, vil dette byggeri kunne gøres meget mere simpelt, da der kun vil være behov for selve klasselokalerne.

 

3) Udbygning af Artium med nødvendige klasselokaler til ca. 150 yderligere elever. Hvis der i gennemsnit er 25 elever i en klasse, vil det betyde 6 nye klasselokaler, hvilket ikke er den store udgift for kommunen, i forhold til at lave en holdbar løsning.

Da fællesarealer vil være til stede i det nuværende bibliotek som flyttes til Storegade, så kan der fokuseres på at bygge klasselokaler.

Vi er ikke klar over, om der allerede nu er inddraget faglokaler til klasseværelser. Hvis dette er tilfældet, skal der selvfølgelig bygges tilsvarende yderligere.

Der kan i vores oplæg slås flere fluer med ét smæk!

Et centralt beliggende bibliotek, let tilgængeligt og hyggeligt for borgerne, er noget de fleste byer har i dag – eller drømmer om at få.

På lignende måde bifalder Brande City kommunens planer om at lave det nuværende rådhus i Ikast om til et borgerhus/bibliotek/m.m., da dette vil give et tiltrængt løft til midtbyen i Ikast. Det samme træk kan vi foretage i Brande for ganske få midler, og med alle de førnævnte store gevinster som meget positive biprodukter.

 

En opsummering:

Vores klare anbefaling og ønske til kommunen er:

- at sammenbygge Artium og Brande Hallerne,

- at flytte biblioteket til Storegade, samt

- at udvide Artiums kapacitet med 150 elever.

Vi vurderer ikke at omkostningen til dette er særlig høj, men resultatet vil være fantastisk for eleverne, borgerne og byen som helhed.

 

På vegne af Brande City

Med venlig hilsen

Preben Christensen

Formand Brande City

Kommentarer

Jeg er ganske enig i Brande Citys anbefaling om at flytte bibliotek til Nordeas gamle lokaler. Tror også det vil være et aktiv for byen, og for Atriums elever.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul