Højt sygefravær koster på bundlinjen

Ikast-Brande Kommunes Entreprenørafdeling har offentliggjort årsregnskabet for 2018. Regnskabet udviser et overskud på knap 587.000 kr., det laveste i de seneste fem år.

Omsætningen til entreprenørafdelingens eneste kunde, Ikast-Brande Kommune, faldt i 2018 med 1,5 % til knap 52,7 mio. kr., endda selvom vinteren 2017/18 var hårdere end normalt og derfor medførte en ekstraomsætning på næsten en million kroner. Til gengæld har der været et fald i de opgaver, som skoler og institutioner har fået udført af entreprenørafdelingen.

I ledelsesberetningen peger selskabet desuden på, at der har været en stigning i antallet af timer, der ikke kan faktureres, på næsten 700.000 kroner, hvilket henføres til en stigning i sygefraværet på et halvt procentpoint til 4,34 %. Det svarer i gennemsnit til 11,3 sygedage pr. medarbejder.

I 2019 forventer entreprenørafdelingen et yderligere fald i omsætningen på 4 – 8 %, dels på grund af en markant mildere vinter, dels på grund af de vedtagne service- og budgetreduktioner og et fortsat fald i antallet af opgaver for skoler og institutioner.

Kaj Munks mindelund ved Hørbylunde, en række fortovsrenoveringer, ny granitbelægning på Arvad Møllevej og Fløvej i Brande samt udlægning af ca. 100.000 forårsblomsterløg i Ikast og Brande var blandt årets største opgaver, og ”asfaltlappeholdet” havde mere travlt end nogensinde.

Da førsteindsatsen ved rottebekæmpelse ikke længere må ske ved hjælp af gift, fik entreprenørafdelingen i 2018 sin første firbenede ansatte, rottehunden Frida, som sammen med opsætning af fælder skal være med til at få has på de uønskede gnavere.

Totalt set (eksklusiv hunde) er antallet af medarbejdere i årets løb faldet med en enkelt til 80.

Alt i alt udmøntede årets aktiviteter sig i et overskud på 586.815 kr., men da man har sendt lidt mere end en million kroner retur til kommunekassen i form af udbytte og forrentning af indskudskapitalen, er egenkapitalen faldet med en lille halv million til knap 29,4 mio. kr. ved årets udgang.

Tilføj kommentar

Telekæden bannerannonce

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019