Godt nytår branditter!

Lotte Stoltenborg

Af Lotte Stoltenborg, byrådsmedlem for Fælleslisten

2022 står på spring, og med udsigt til endnu 4 år i politik vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige mange tak, ikke blot for den flotte opbakning til Fælleslisten, men også en personlig tak til dem af jer, som stemte på mig – det forpligter…

Vi gik til valg på at ville en forandring og lave politik i øjenhøjde. Vi ønsker at være nysgerrige, lyttende og byde op til dialog. Vi vil bestræbe os på at være borgernes talerør. Vi ønsker en gennemsigtig og inddragende proces, hvor borgerne oplever, at de bliver hørt.

Fælleslisten har brug for jer. Vi vil med jævne mellemrum indbyde til politiske møder, hvor man som borger kan stille spørgsmål, komme med egne betragtninger og være med til at kvalificere de beslutninger, der skal træffes.

Fælleslisten har fået 2 kandidater med i det kommende byråd. Vi har fået plads i 3 udvalg. Rune sidder i Børne-, kultur- og fritidsudvalget og jeg i Udviklings- og erhvervsudvalget samt i Økonomiudvalget. Her vil vi øve indflydelse og arbejde på at skabe de bedste vilkår ikke blot for Brande, men for hele kommunen.

Det har været en fornøjelse at se, hvordan Artium - byens nye skole og kulturhus - er kommet i gang. Huset er til glæde for mange, og får vi bygget Artium og Brande Hallerne sammen, vil vi opnå lige netop den synergi, som vil gøre Artium til noget helt ekstraordinært. Det vil vi i Fælleslisten kæmpe for.

Landsbyernes trivsel og udvikling ligger Fælleslisten meget på sinde. Det er vores ambition, at byrådet i den kommende periode tør investere i vores landsbyer og hermed give dem det ekstra puf, de har brug for. Blåhøj er en af de landsbyer. Tænk hvad en mindre investering kan sætte gang i! Der er masser af potentiale for positiv udvikling, hvis vi tør satse på det.

Der er mange spændende projekter i pipeline.  Vi glæder os til at følge med i udviklingen af Det Grønne Plus i Præstelunden og “Brande-trappen”.

I den kommende periode SKAL vi have gang i de planlagte udstykninger, så vi kan leve op til den ambitiøse visionsplan for Brande Syd.  Den gamle plan om en fordelingsvej fra Brandlundvej til Hyvildvej og videre ud til Vejlevej skal frem af gemmerne og prioriteres i de kommende budgetter. Vi skal fremtidssikre Brandes udviklingsmuligheder med ordentlig infrastruktur, som understøtter de private udvikleres initiativer.

Fælleslisten får igen og igen skudt i skoene, at vi er imod den grønne omstilling. Det er vi ikke. Vi er imod den vindmøllepolitik, vi har lavet. Vi håber på, at det nye byråd vil genforhandle denne politik; indtil da bliver det svært for os at bakke op om en aftale, der ikke tilgodeser de nærmeste naboer eller sætter en grænse for, hvor mange møller, der skal rejses i kommunen. Fælleslisten ønsker, at kommunen tænker progressivt og laver en plan for, hvordan man optimerer brugen af de områder, hvor der er placeret møller. Derfor har vi foreslået, at der etableres et industriområde under vindmøllerne ved motorvejen ved Brande Syd. Her kan vi placere tung industri i et område, der i forvejen er støjbelastet jf. kommuneplanen og ligger tæt på motorvejen.

Fælleslisten ser gerne, at vi griber den bold, statsministeren kastede op i nytårstalen, hvor hun inviterede til at sætte kommunerne fri af statslige regler på en række velfærdsområder. Vi håber, at Ikast-Brande Kommune griber bolden og arbejder på at afbureaukratisere vores institutioner, så vi kan skabe flere varme hænder.

Godt nytår!

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2021