Geografisk skævt anlægsbudget

De sidste bygninger i Centerparken er undernedrivning for at gøre plads til Ikast-Brande Kommunes hidtil største enkeltinvestering, en helt ny skole til 200 mio. kr.

Torsdag d. 10. oktober præsenterede et enigt byråd et budgetforlig for de kommende fire år. På driften er der udsigt til et overskud på ca. 90 mio. kroner i 2020, men nok så interessant er anlægsbudgettet.

Over de næste fire år forventer Ikast-Brande Kommune således at bruge lidt mere end 400 mio. kroner på forskellige anlægsprojekter, men den geografiske fordeling af projekterne (og dermed pengene) er temmelig skæv.

En sammentælling viser, at 109,6 mio. er øremærket projekter i Ikast, mens projekter i Brande lægger beslag på 170,4 mio. kroner. Her er de resterende 150 mio. til opførelsen af en ny skole i Centerparken den helt store ”synder”, mens en ny daginstitution til 40 mio., renovering af børnetandklinikken for 11,1 mio., 10 mio. til gartneriet Garland og opførelsen af yderligere 24 plejeboliger i forbindelse med Bøgildlund er nogle af de projekter, der tynger mest i vægtskålen i Ikast.

De resterende 122,67 mio. kr. er for størstedelens vedkommende enten placeret i puljer, som er underlagt forskellige fagudvalg, eller i byrådets anlægs- og udviklingspulje. Det sidste gør sig gældende for i alt 71 mio. kroner over de kommende fire år.

Til gengæld må man spejde forgæves efter konkrete anlægsinvesteringer i kommunens øvrige byer; selv den (begrænsede) del af puljerne, der på forhånd er øremærket, skal gå til projekter i Ikast og Brande.

Læs hvad formanden for Nr. Snede Lokalråd, Hans Jørgen Jensen, mener om den fordeling i dagens udgave af Focus Ikast-Brande.

Tilføj kommentar

Telekæden bannerannonce

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019