Flotte ord – ingen handling!

Først vil vi gerne udtrykke taknemmelighed for den gode tone og den stemning af godt samarbejde, der var blandt borgere og de politikere fra byrådet, som deltog på borgermødet i Blåhøjhallen 14. august. Mange gode perspektiver og tanker blev delt, og vi gik fra mødet med oplevelsen af, at der blev tænkt på os, vores muligheder og fremtid. Det vigtigste for os har været, at der kommer ro omkring Blåhøj Skole og Kernehuset, så de kommer væk fra at stå i skyggen af, at være lukningstruede til skade for vores lokalsamfund. Vi havde med andre ord brug for, at Blåhøj Skole og Kernehuset bliver fredet i en årrække fremadrettet, så det atter bliver attraktivt at tilflytte vores område.

Det er derfor med nogen forundring, at vi konstaterer, at Børne- og Undervisningsudvalget indstiller til, at Kernehuset lukkes, og at det samtidig er vedtaget, at skolen lukkes, hvis dens elevtal kommer under 75 elever. Med de nuværende 79 elever på skolen er det et spørgsmål om en eller to familier, som fraflytter skolen, så er løbet kørt. Blåhøj Skole kommer altså langt fra væk fra at stå i skyggen af at være lukningstruet. Tvært imod er det spørgsmål om tid. Efter al sandsynlighed kort tid.

Det undrer os, at vi på borgermødet 14. august skal lytte til politikere tale om, at vi skal arbejde på tilflytning til vores område, når Børne- og Undervisningsudvalget vedblivende holder skolen lukningstruet og lukker Kernehuset. Det er dobbeltmoralsk. Byrådet har reelt intet gjort for, at det bliver lettere for os i lokalområdet at øge tilflytningen. Vi konstaterer, at det har været mange flotte ord, men ingen konstruktive handlinger! Vi er bekymrede for, at det bliver en uoverstigelig opgave for os som gruppe og som lokale beboere at arbejde med tilflytning, når politikerne ikke gør, hvad de kan for at skabe rammer omkring at vores lokalområde bliver attraktivt at bo i. Det havde let været gjort ved at holde Blåhøj Skole og Kernehuset skadesfri i en kortere årrække.

Desuden går vores tanker til den lærerstab, som nu er på Blåhøj Skole og Kernehuset. Hvor længe har de efterhånden arbejdet under truslen om at lukkes i næste øjeblik, hvornår rejser de efter andet arbejde og tager de børn væk fra området af sammen grund, er spørgsmål som melder sig.

 

På vegne af Bosætningsgruppen

 

René Pedersen

Engebækvej 93

Gl. Blåhøj

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande
Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020