Flere penge til Præstelundskolen

Byrådet i Ikast-Brande Kommune har allerede bevilget godt 200 millioner til at opføre en ny skole til erstatning for den skimmelsvampramte Præstelundskole, men nu er der yderligere en ekstraregning på vej.

I forvejen påfører leje og drift af de pavilloner, der skal huse skolens overbygningselever (7.- 9. klasse) indtil en ny skole står klar, kommunekassen en årlig merudgift på ca. 4 mio. kr., men ekstraudgifterne stopper ikke her: Samlet set har genhusningen af eleverne indtil nu medført meromkostninger på over 800.000 kr.

Godt halvdelen af beløbet er gået til overtidsbetaling og vikardækning som følge af genhusning på flere matrikler, en årgang har måttet tilføres ekstra ressourcer som følge af negative påvirkninger fra de fysiske rammer, rengøringsudgifterne er forøget med ca. 30.000 kr. månedligt, og endelig har der været en udgift på ca. 40.000 kr. til lån af lokaler og andre driftsmæssige foranstaltninger.

På sit møde onsdag skal børne- og undervisningsudvalget dels tage stilling til, om udvalget vil søge om en tillægsbevilling på 823.000 kr. til dækning af ekstraomkostningerne, dels om udvalget vil imødekomme yderligere ønsker fra Præstelundskolen til pavillonerne.

Bl.a. har skolen ønsket at få etableret fast belægning mellem skolen og pavillonerne, en udgift på 250.000 kr., der er ønske om en ekstra pavillon, så eleverne i en specialklasse kan få rammer, der er tilpasset deres behov (en årlig merudgift på en halv mio.), etablering af en samlingssal som erstatning for Store Torv samt afblænding af vinduer.

Uanset børne- og undervisningsudvalget indstilling skal sagen først en tur omkring økonomi- og planudvalget og derefter det samlede byråd.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande
Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 10 dec.

  Bankospil

  Sted: Brandlundparken, Brande
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 11 dec.

  Julemøde

  Sted: Sognegården, Storegade 10, Brande
  Arrangør: Ældre Sagen

 • 12 dec.

  Julekoncert

  Sted: Brande Kirke
  Arrangør: Irma Andersen og Aktivitetsudvalget

 • 14 dec.

  Broindvielse Elværkssøen

  Sted: Elværkssøen/Skjern å, Højmarksvej
  Arrangør: Initiativtagerne til projektet

 • 15 dec.

  Jul på Torvet

  Arrangør: Brande City Detail (se annoncen i Brande Bladet)

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul