Et nyt byråd og ny udvalgsstruktur

Kasper Pauli Pedersen

Af Kasper Pauli Pedersen, gruppeformand for Socialdemokratiet i Ikast-Brande kommune.

Mandag den 6. december var en stor og højtidelig dag, hvor et nyt byråd har holdt konstituerende møde.

I en ny byrådsperiode er udvalgsstrukturen revideret, hvilket betyder, at vi får 5 nye udvalg i stedet for de gamle og økonomi- og planudvalget eksisterer selvfølgelig også stadig.

Vi får et klima, natur og bæredygtighedsudvalg, der skal varetage forvaltningen af kommunale opgaver inden for områderne og forhåbentlig være medvirkende til, at vi får sat ekstra kraft på den grønne omstilling - herunder facilitere samarbejdet med eksempelvis vores virksomheder gennem klimapartnerskaber.

Vi får et udviklings- og erhvervsudvalg, der varetager udviklingen af erhverv, turisme og bosætning. Vi tror, at det er fornuftigt at få skabt et stærkt udvalg, hvor udviklingen af vores byer, 4-byer og landsbyer varetages i sammenhæng med bosætning og lokale visionsplaner, så vi får et samlet udvalg, der kan sætte skub på arbejdet med en mere sammenhængende kommune.

Vi får et børne, kultur og fritidsudvalg, der varetager områderne for dagtilbud, skole børne- og familieområderne i tæt samspil med kultur og fritidsområdet. Vi gik til valg på flere skulle være en del af stærke fællesskaber og det kommunale og frivillige skal også fremadrettet være hinandens forudsætninger herfor, det kan styrkes i et tættere samarbejde på områderne. 

Et sundheds- og ældreudvalg bliver også en realitet fra årsskiftet, og det giver rigtig god mening for os, at vi får et udvalg dedikeret til at arbejde med ældreområdet, når vi i fremtiden ser ind i, at vi får flere ældre medborgere i kommunen. Det vil nemlig kræve mere fokus på organisering og ressourcer, så vi kan varetage opgaven bedst muligt.

Sidst, men ikke mindst får vi et arbejdsmarkeds-, psykiatri og handicapudvalg. Det er ofte sådan, at de borgere, vi har længst fra arbejdsmarkedet, også har andre udfordringer i livet end blot at mangle et arbejde; med den nye organisering kan vi forhåbenligt skabe endnu bedre betingelser for helhedsrettede indsatser til gavn for kommunens borgere.

Som noget andet nyt vil udvalgsmøderne for fagudvalgene være placeret samme dag, og der vil være et fællesmøde midt på dagen for hele byrådet - det vil forhåbentligt bidrage til en bredere og mere kvalificeret diskussion, hvor dagsordener med overlappende interesser kan være omdrejningspunkt for fælles dialoger. 

Hele det socialdemokratiske hold ser frem til at trække i arbejdstøjet og arbejde pragmatisk sammen med vores nye byrådskollegaer for hele kommunens udvikling.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022