Entreprenørafdeling med millionoverskud

Ikast-Brande Kommunes entreprenørafdeling havde et rekordhøjt overskud i 2020. En del af årsagen er de positive effekter af Covid-19.

Tilbage i 2019 besluttede et flertal i byrådet udenom Socialdemokratiet, at entreprenørafdelingens opgaver skulle konkurrenceudsættes med henblik på en hel eller delvis udlicitering af opgaverne.

Processen er stadig i gang, og i mellemtiden har entreprenørafdelingen offentliggjort årsregnskabet for 2020. Regnskabet udviser et historisk højt overskud på næsten 2 millioner kroner på trods af faldende omsætning.

Faldet i omsætningen har imidlertid været noget mindre end forventet: Nettoomsætningen er faldet med knap 1,1 million kroner til 47,1 millioner. Det svarer til et fald på 2,25 procent; forventningen var et fald i størrelsesordenen 4-8 procent som følge af service- og budgetreduktioner, effektiviseringer, effekterne af en meget mild vinter samt færre opgaver for skoler og institutioner.

En stor del af resultatforbedringen skyldes, at det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i entreprenørafdelingen er faldet fra 75 i 2019 til 66 i 2020, hvilket har medført en besparelse på personaleomkostningerne på 1,7 millioner kroner. Til gengæld fortsætter sygefraværet med at stige; i 2016 udgjorde det en omkostning på 1,2 millioner. I 2019 var omkostningen til sygefravær steget til 1,7 millioner, og sidste år blev omkostningen opgjort til knap 2,2 millioner kroner.

Covid-19 har også haft indflydelse på regnskabet, men kun i begrænset omfang på omsætningen, eftersom entreprenørafdelingen på trods af diverse nedlukninger uforandret har fået overført de budgetterede midler fra kommunens Park og Vej-område. Samtidig har der på grund af nedlukningerne været en besparelse på udgifterne til både løn og materialer.

Forventningen til 2021 er da også, at både omsætning og resultat bliver væsentligt lavere. Omsætningen forventes at falde med yderligere 2-4 procent, primært som følge af de vedtagne besparelser på genbrugspladserne.

Resultatet forventes at blive påvirket negativt af ikke mindst udgifterne i forbindelse med konkurrenceudsættelsen.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020