En uønsket julegave

Henrik Kraglund

Af Henrik Kraglund, byrådsmedlem for Fælleslisten

Årets værst tænkelige julegave blev Brande til del i denne uge. Og gaven kan ikke returneres.

Giverne er politikerne fra Teknik- og Miljøudvalget (TMU), som i tirsdags med en håbløs beslutning, har udskudt den endelige beslutning om udvikling af Christiansminde, udstykningen af 53 byggegrunde og 14 rækkehuse øst for Enkehøj op mod Den Skæve Bane. Beslutningen er truffet ”med henblik på at vurdere en eventuel østlig indgang til det kommende lokalplanområde”, som det er formuleret i referatet fra TMU. Formuleringen dækker over, at man ønsker undersøgt, om der kan etableres tilkørsel til området fra Skerrisvej i stedet for tilkørsel fra Enkehøj-vejen, som jo er en direkte adgangsvej.

For beboerne på Enkehøj kommer dette næppe overraskende. De har nemlig hele tiden vidst, at der på et tidspunkt ville (kunne) komme en udstykning, som den nu planlagte; f.eks. hed det i forbindelse med etablering af det nuværende Enkehøj-kvarter: ”Lokalplanområdet vil blive tilsluttet den private fællesvej Enkehøj, som er en stamvej, der vejforsyner det eksisterende boligområde på Enkehøj. Vejen er tidligere dimensioneret til at kunne forsyne et større boligområde, idet kommuneplanens rammer udlægger yderligere boligområder øst for Enkehøj. Der vil således ikke kræves yderligere udbygning af vejen” (kilde: Lokalplan nr. 24, Brande Kommune vedr. Feddet. Ligelydende lokalplan 87 for Enkehøj).

Tydeligere kan det vist ikke siges. Men med socialdemokraterne i spidsen – ulykkeligvis og helt uforståeligt bakket godt op af de konservative, som ellers har tordnet for at få bosætning hurtigst muligt – lykkedes det at kuldsejle projektet og sende det ud i uvished. Disse partiers reelle motiver kendes fortsat ikke.

Enden på historien er blevet, at forvaltningen nu skal arbejde på den nævnte Skerrisvej-mulighed, hvor tilkørsel fra Skerrisvej altså ønskes.

Den mulighed er totalt urealistisk! Der vil skulle erhverves jord fra Danish Bottling Company (DBC), som i øvrigt er ejet af familien bag Harald Nyborg. Der skal også forhandles med Banedanmark, som er ejer af Den Skæve Bane. Hvis DBC vil sælge, vil der skulle etableres en vej beregnet til store erhvervskøretøjer og maskiner til byggemodningsprocessen. Og mon Banedanmark vil sælge jord eller give tilladelse til at krydse Den Skæve Bane – altså en cykelsti - med disse køretøjer. Og hvad vil et sådant projekt kunne koste? I hvert fald mange, mange unødvendige millioner!  Hvordan skal det for resten lige finansieres, spørger jeg Socialdemokratiet og De Konservative om!

Så alt i alt: til lykke til de visionære politikere i TMU – ingen af disse er i øvrigt bosat i Brande! I er lykkedes med igen at føre bevis for, at Brande er Brandes største fjende. Et lignende projekt ville være gået glat igennem på alle andre destinationer i kommunen. Men ikke i Brande.

Det vil nok være passende at nævne, at en betydelig del af de udstykkede grunde allerede er reserveret. Der står altså skatteborgere på spring for at slå sig ned i kommunen.

Og nye skatteborgere er af kolossal stor betydning for os alle. ”Værdien” af en familie med far, mor og 2 børn har kommunen i et notat, som tidligere er udleveret til byrådspolitikerne opgjort til ca. 52.000 kr./år. Det er den direkte pengeværdi fra især skattebetaling. Men der er meget mere værdi i tilflyttere: det giver forøget omsætning i butikkerne, det giver mere liv i foreningerne, det giver børn til skolerne og det sikrer en konstant positiv udvikling i priserne på fast ejendom. Joh, betydningen af tilflyttere er utrolig stor. Så forstå det da, Soc. og Kons.! Og stop med at begå benspænd.

Kommentarer

Ja, den uønskede julegave har du måske selv været med til at pakke ind.  Jeg finder det lidt sent at du Henrik er begyndt at interesser dig for Brande' s  infrastruktur og trafiksikkerhed, her fem minutter i 12.  Du har nu i 4 år været med til at lave budget for Ikast-Brande kommunen hvor der hvert år har været afsat penge til opstart af en forbindelsesvej for Brande syd .  Så vidt jeg husker har du på intet tidspunkt arbejdet for at de afsatte midler i budgetterne til en forbindelsesvej for Brande syd blev ført ud i livet,.. til gavn for Brande's videreudvikling, infrastruktur, trafiksikkerhed, med aflastning af trafik ved bla. ved den nye skole, Hyvildvej, midtbyen m.m.   Det kunne ellers have været rart at vi havde været to som arbejdede på sagen.  Ud af de 4 år du har været med til at lave budget for kommunen, har der gennem rigtig mange år været afsat midler til den sydlige forbindelsesvej i Brande som på sigt skulle gå fra Herningvej til Vejlevej, delt op i etaper.  Herningvej til Brandlundvej,  Brandlundvej til Hyvildvej,  Hyvildvej til Skerrisvej og ud til Vejlevej.  Desværre har den politiske vilje til at gennemfører projektet og leve op til de budgetforlig der er blevet lavet gennem årene, desværre ikke været til stede.  Jeg håber viljen kommer i det nye byråd.  Min begrundelse for at stemme for forslag C. var at det anses for en langsigtet løsning for den videre udvikling af infrastruktur for Brande syd med  en sydlig forbindelsesvej og at jeg ikke mener at den trafikmængde som vil komme, ikke kun til de første udstykninger på 53 grunde + 14 rækkehuse, men også til de mange nye udstykninger i de andre områder som den nye strukturplan ligger op til skal have tilkørsel fra Enkehøj, nu når der ligger en fin plan for hvordan trafikken kan afvikles i fremtiden.  For år tilbage blev der lavet en fin rapport som beskriver alt lige fra analyse, trafikafvikling og forundersøgelser for anlæggelse af en sydlig forbindelsesvej. Er også nævnt i den nye struktur og helhedsplan for Brande syd.  Der skrives også vejen må betragtes som led i den nødvendige infrastruktur for en fortsat byudvikling af Brande.  Da lokalplanen for Enkehøj blev lavet tilbage i 2007 havde jeg ikke forestillet mig at Enkehøj skulle være forsyningsvej til så stort et område som den nye strukturplan for Brande syd ligger op til og især ikke når der er et bedre alternativ.  At et flertal i udvalget ønsker at udsætte sagen med henblik på at vurdere en evt. indgang til området fra Skerrisvej giver for mig også god mening, da jeg kan se i dagsorden fra TU 09.06.2015 hvor Teknisk Område i kommunen foreslår, at det nye boligområde vejforsynes fra ny vej ind fra Skerrisvej langs med Serup Olsen's grønne hal, syd for Danish Bottling Company hvor den ikke er til gene for Danish Bottling Company og med mulighed for at koble den på en forbindelsesvej syd om Brande og ikke som der er beskrevet i dagsorden af 07.12.2021 hvor Teknisk område nu foreslår at det nye boligområde vejforsynes fra ny vej ind fra Skerrisvej nord for Danish Bottling Company hvor den vil være til gene for Danish Bottling Company og hvor der ikke er mulighed for at koble den på en forbindelsesvej syd om Brande.   De personer jeg arbejder sammen med i Teknik-og Miljøudvalget arbejder på ingen måde på at forsinke en udvikling i Brande, men her ønsker de nok en langtidsholdbart løsning som er ordentlig belyst og til gavn for hele byen.  I mine øjne skal TU jo ikke kun tage hensyn til projektmagere og private interesser i en sag.  En vej ind fra Hyvildvej med Skerrisvej med en sidevej ind til området bør jo ikke tage 3 -6 år som nogen skriver.  Kommunen har før vist at man hurtigt kan lave en vej hvis man vil.

 

 

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023