En investering i børn og unge er vigtig for vores alles fremtid!

Af Kirsten York Helms, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti

Jeg har tidligere ytret mig om, at en investering i børn og unge er vigtig for vores fremtid, og det mener jeg stadig – ikke mindst når det gælder om at kunne give børn og unge et godt skoletilbud.  Hvordan ”en god investering” kan se ud i praksis, synes jeg, Uhre Friskole er et godt eksempel på. Men jeg er ikke i tvivl om, at mange andre skoler også gør det rigtig godt ud fra de givne rammer og vilkår.

Efter et utroligt spændende besøg på Uhre Friskole og en inspirerende snak med skoleleder Kent Lykke, som ikke har noget imod at få besøg en søndag eftermiddag, er indtrykket af Kents engagement for at skabe en god skole bestemt kun blevet endnu mere imponerende.

Kent er flittig, visionær og dedikeret, og han har meget at være stolt af, idet han kan berette om skolens meget flotte placeringer, både når der måles på faglighed (jf. Cepos) og entreprenørskabsprojekt-priser. Desuden har skolen også hver dag nogle hyggelige morgenfællessamlinger, der indeholder både sang, kultur og andre spændende input til den dannelsesrejse, som er en central værdi på Uhre Friskole.

Med lejrskole på hver årgang, eget svømmebad, samarbejde med Lego, der bruges aktivt i undervisningen og mange andre spændende skoleaktiviteter, som Kent fortæller om, kunne man ønske, at nogle af de samme ting kunne praktiseres for samtlige skoler i hele kommunen – både i kommunalt og privat regi.

Det giver stof til eftertanke, og følgende spørgsmål optager mig i løbet af besøget:

1. Er folkeskolerne økonomiske rammer efterhånden gode nok i forhold til den ønskede kvalitet af skolegangen og folkeskolelovens krav?

2. Er der brug for mere ”frihed” og fleksibilitet på de enkelte (folke-)skoler?

Efter en spændende rundvisning på skolen og et godt indblik i, hvad Uhre Friskole står for, kan jeg konkludere, at en investering ikke kun handler om økonomi, men i høj grad også om investering i kultur, arbejdsmiljø, lederskab og ikke mindst hvilke værdier og hvilke mål, man har for at kunne give børn og unge et godt skoletilbud. Investeringer som giver børn og unge de allerbedste kompetencer med i rygsækken på deres vej videre i deres liv. Et vigtigt emne som Kent og jeg begge er meget optaget af.

Samarbejde er også en investering – og vi kan måske i fællesskab kvalificere skolegangen for alle vores børn!

Måske kan vi ”blot” ved at lytte til hinanden og etablere et større samarbejde mellem de lokale folke- og friskoler give egnes børn og unge en endnu bedre skolegang. For jeg har stor respekt for den store indsats alle ledere og medarbejdere gør for børn og unge hver dag, og det er netop derfor, jeg efter besøget på Uhre Friskole kommer til at tænke på, hvordan man rent faktisk kan ”investere” i børn og unge på flere måder. I nogle områder af England har man venskabsskoler, hvor man samarbejder og lærer af hinanden.

Efter jeg har hørt skoleleder Kent Lykke fortælle om, hvordan han leder skolen med stor succes, er det i hvert fald helt sikkert, at en sund økonomi, dygtige medarbejdere, stor fokus på faglighed og spændende undervisningsprojekter, gode materialer og ikke mindst godt lederskab er nogle af ingredienserne til en velfungerende skole.

Så afslutningsvis et konstruktivt indspark til, at vi tager ansvaret på os som politikere og tager dialogen om, hvordan vi i fællesskab kan give børn og unge den bedst mulige skolegang i området ved at investere i det, en god skolegang koster, bevare de høje ambitioner og være bedre til at lytte og lære af de fagprofessionelles gode erfaringer.

Vi SKAL have store ambitioner for vores børns skolegang – det er en investering i fremtiden som gavner os alle, mener jeg!

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022