Dobbelt op på broer

Efter et længere tilløb til en sideudvidelse af broen over Holtum Å ved dambruget på Dørslundvej, hvor flere forskellige modeller var i spil, måtte planerne i januar skrinlægges, da gamle, genfundne konstruktionstegninger viste, at broens bæreevne slet ikke kunne klare den øgede belastning fra en udvidelse.

Sideløbende har Ikast-Brande Kommune fået foretaget yderligere undersøgelser af broerne på Dørslundvejs bæreevne, og de har vist, at der også er problemer med bæreevnen på broen over Skjern Å ved MES.

På sit møde tirsdag skulle teknik- og miljøudvalget så behandle et nyt forslag om en komplet udskiftning af broen, som er fra 1932, hvilket vil udløse en udgift på 6,2 mio. kr. Byrådet har tidligere bevilget 2,2 mio. til udvidelsen, hvoraf en halv million allerede er forbrugt på forundersøgelser.

Dermed har man en manko, som tænkes dækket ved hjælp af en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. En sådan bro svarende til broen på Hyvildvej, som blev udskiftet i 2014, vil medføre en spærring af vejen i 8 uger. En anden mulig (og markant billigere) løsning er en forstærkning af den eksisterende bro, som overslagsmæssigt vil kunne udføres for 1,32 mio. kr. En sådan forstærkning kan dog kun foretages i broens nuværende bredde og giver altså ikke mulighed for en efterfølgende sideudvidelse.

Ligeledes kan man enten vælge at forstærke eller udskifte broen over Skjern Å, men her findes der ingen kendte konstruktionstegninger.

Uanset teknik- og miljøudvalgets indstilling skal sagen behandles i økonomi- og planudvalget og derefter en tur i byrådssalen.

Kommentarer

Broen er jo god nok som den er i dag, alle der kører over den ved at man skal holde tilbage for modgående trafik, og hvis man gør det kan broen nemt holde de næste 100 år. Det behøver jo ikke være som en motorvej alle steder, jeg syntes da det er rart at man skal bruge hovedet en gang imellem og se på hvad der kan betale sig og hvad der ikke kan, og med en udviddelse af broen kommer der ikke flere biler end i dag, så det er helt spild af gode penge. Iøvrig er det kun om morgenen hvor der er trafik til Brande samt den modsatte vej om aftenen, så hvor er problemet? Uden for de tidspunkter kommer der meget sjældnet modkørende biler, de 5 sek. er en meget dyr løsning - for dyr.
Eller har byrådet for mange penge i kassen som skal brændes af?
Måske det var en ide at byrådet også brugte hovedet en gang imellem?

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce
Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019