DN Ikast-Brandes rolle. Svar til Hr. Kraglund

Som det fremgår af en del læserbreve omkring forslag til lokalplan 398, Nordlundvej kaldet ”Skoven”, har DN Ikast-Brande en rolle. En rolle som i Hr. Kraglunds optik er negativ.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er en interesseorganisation, der varetager naturens og vores medlemmers interesser. Som formand vil jeg til vores 541 medlemmer i Ikast-Brande beskrive, hvad vi ønsker at opnå.

DN Ikast-Brande har i sagen om forslag til lokalplan 398, brugt vores ret og vores pligt til at indsende høringssvar til en lokalplan, som klart strider imod de interesser, vi er sat til at varetage. Der er primært tre punkter som vi ønsker ændret og beskrevet i lokalplanen.

DN ønsker: at beskytte den fredede Brandlund Hede. Det skal sikres, at der ikke bliver frit udsyn fra Brandlund til boligområdet. Dette skal ske ved, at skovområdet bevares, og at der bliver genetableret et bredt og højt beplantningsbælte. Herudover at der ikke gives tilladelse til 2-etagers byggeri på det allerhøjeste sted i lokalplanen op mod heden. Disse bygninger vil komme til at trone over og dominere området visuelt.

DN ønsker: at naturens spredningskorridor mellem Brandlund Mose til Brande Å samt vandets vej bliver inkluderet i lokalplanen, sådan som det fint er beskrevet i strukturplanen.  Mere ekstremt vejr vil afstedkomme skybrud, og dette skal kunne håndteres. I den nye lokalplan bliver risikoen skubbet over på Ikast-Brande spildevand – altså på fællesskabet. BM Invest vil ikke påtage sig den risiko.

DN ønsker: at den fremtidige placering af rideskolens hestefolde er beskrevet i den nye lokalplan. Dette fordi vi erfarer, at nogle af de tænkte fremtidige løsninger er, at placere folde/ridebaner på heden eller sågar fælde noget af fredskoven langs Nordlundvej for at lægge foldene der. Bynær natur er noget af det mest værdifulde, vi har for byens borgere.

Byrådsmedlem Lotte Stoltenborg, som jeg kun kender som et ordentligt og redeligt menneske, ytrer i sit indlæg et ønske om en dialog for at udrede sagen. ”Vi bør kunne tale os til rette” - Ja, det er fuldstændigt rigtigt i en ideel verden, men som det også fremgår af advokat Jens Møllers svar, skal alle løsninger være beskrevet i lokalplanen for at være juridisk gældende. Så vi kommer desværre ikke udenom at forkaste den eksisterende lokalplan og skrive en ny.

Vi støtter den underskriftsindsamling imod forslag til lokalplan 398, som er sat i gang af beboerne på Ny Sandfeldvej. Underskriftindsamling er et godt demokratisk princip, hvor mennesker gennem deres underskrift viser, at de støtter en sag eller en holdning. Dette er en af vejene, som borgerne kan bruge for at råbe politikerne op. I skrivende stund er der 176 underskrifter. Flertallet fra lokalområdet, som gerne ser forslag til lokalplan 398 ændret, så den kommer i bedre samklang med den oprindelige vision Strukturplan Syd, ”Skoven”. Underskriftsindsamlingen kan findes på www.skrivunder.net se efter Husk ”Skoven” i strukturplan Brande Syd.

DN Ikast-Brande er ikke imod udvikling. Men vi går ind for, at der er kvalitet i udviklingen til glæde for alle borgere.

 

Jens Schiersing Thomsen

Nordlundvej 79

formand, DN Ikast-Brande

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023