Det er vores vurdering at nedlæggelse af søen hurtigst giver de bedste biologiske fauner

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget har på deres møde i udvalget onsdag den 8. marts 2023 fundet at løsningsforslag tre sandsynligvis hurtigst forbedrer de biologiske betingelser og er mest omkostningseffektiv.

Fra embedsværket lå der fire forslag, hvoraf forslag 1, 2 og 4 betød at søen bibeholdes og at der langs søen – enten vest eller øst for søen – laves et åløb.

Forslag 3 betyder at søen tømmes for vand og det oprindelige åløb, som løber i bunden af søen, kommer til syne igen.

Udvalget går ind for løsningsforslag 3.

Kasper Pauli – der er formand for udvalget – fortæller at det en sag der har stået på længe og at et EU-opdrag kræver at man finder en løsning på 5 parameter som er opstillet, og her er det hans holdning, at en nedlæggelse af søen er den bedste løsning.

- Og en løsning hvor vi hurtigt får genskabt den biologiske fauna.

Jeg er udmærket klar over at der er en herlighedsværdi i søen og at den har bidraget til produktion af grøn strøm, men personligt er jeg mere optaget af at få naturen tilbage til det oprindelige, og med hensyn til de ca. 500.000 kroner der blev produceret strøm for om året, så er det intet i forhold til hvad vindmøller kan producere, lyder det fra byrådsmedlem og formand for Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget i Ikast-Brande kommune, Kasper Pauli.

Sagen skal nu i Økonomi- og Planudvalget den 14. marts 2023 og i byrådet den 20. marts 2023

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul