Åbent brev fra Blåhøj

Kære politikere,

Vi skriver til Jer på vegne af Bosætningsgruppen i Blåhøj. Vi er en gruppe, som har til formål at gøre det attraktivt at bosætte sig i Blåhøj. Dette formål møder modstand fra Ikast-Brande kommune, da der skal spares på skoleområdet, og vores lokalområde kan endnu engang stå til måls for dette.

Der blev sendt tre scenarier i høring for dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj,

1.Lukning af Blåhøj skole og etablering af vuggestue i Kernehuset.

2. Lukning af dagtilbuddet ”Kernehuset”.

3. Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj.

Vores høringssvar er rettet mod alle tre scenarier.

Ikke ét af disse tre scenarier har til formål at gøre Blåhøj mere attraktiv at flytte til, og vi har som Bosætningsgruppe en undren overfor, at Ikast-Brande kommune ikke tidligere selv har ønsket et samarbejde ift. at forbedre situationen for det samlede Blåhøj. Det kunne jo være, at man ved at danne fælles front faktisk vandt mere på den lange bane, end det man taber? Vi kan som Bosætningsgruppe undre os over, at Ikast-Brande kommune ikke ser på den skade, der tilføjes vores by ved at lukke vores skole. Hvorfor er denne tilgang at foretrække? Vi har længe undret os over, at i stedet for at tilføre ressourcer, så mange flere af de 111 børn kan inkluderes på skolen, ja så spenderes der med taxikørsel og undervisning på andre skoler i kommunen. Hvorfor bliver der arbejdet i Børne- og ungdomsudvalget om så væsentlig en indgriben i vores lokalområde, uden at vi er medinddraget i den tidlige fase? Vi har i byen haft et fantastisk forår med 4 afsluttede hushandler til børnefamilier. Hvorfor ses der ikke på det, der vil ske med vores by i form af huse, som bliver svære at sælge til nye børnefamilier, som kan tilføre flere børn til vores skole?  Som gruppe tænker vi på at fremme væksten i Blåhøj, ikke lukke Blåhøj.

Ikast-Brande kommune har proklameret, at ”der skal holdes liv i hele kommunen” - hvordan kan I som folkevalgte politikere tænke, at I er det budskab værdigt?

Desuden vil der være en sandsynlighed for, at flere børnefamilier overvejer det scenarie at flytte med deres børn ud af kommunen til en nabokommune. Deri ligger ikke en besparelse for kommunen. 

Bosætningsgruppen anbefaler, at byrådet ser velvilligt på følgende scenarier:

- Eftersyn af de tal, som er anvendt ifm. at forslaget er stillet omkring lukning af Kernehuset og Blåhøj Skole. Det er nemlig Bosætningsgruppen bekendt, at tre børnefamilier er flyttet til vores område for nylig, samt at en mere er på vej. Således er der kun tale om endnu en børnefamilie, for at Blåhøj Skole atter har 100 elever.

- Eftersyn af skoledistrikterne på en måde, så Blåhøj Skoles fremtid sikres.

- Nærmere undersøgelse af, hvorfor 22 børn i vores område ikke rummes på Blåhøj skole. Skyldes dette at skolen gennem de sidste år er blevet frataget de ressourcer, der skal til for at rumme børnene? Hvorfor tænker man ikke den anden vej og udvider specialområdet på Blåhøj Skole, så det kommer til at ligge i disse 22 børns nærområde? Vi er i øvrigt bekendt med, at der for nuværende er et specialtilbud for 4 børn, 2 fra Brande og 2 fra Blåhøj. Tilbuddet er lokaliseret i Brande, men kunne ligeså være i Blåhøj!

- Nærmere undersøgelse af, om lukning af Kernehuset og Blåhøj Skole med nogen sandsynlighed overhovedet vil føre til besparelser, da flere faktorer, så vidt vi kan gennemskue, let kan forhindre dette. Her er eks. tale om det antal elever, som uundgåeligt vil søge til Sdr, Omme Skole, som for en dels vedkommende ligger tættere på bopælen end skolerne i Brande. For nogle ligger Sdr. Omme Skole meget tættere på. Husk på at der er 17 km fra Brande og til den sydligste bopæl i Ikast - Brande Kommune.

- En eftertanke om, hvad lukning af Kernehuset betyder for børnenes trivsel. Blåhøj Skole ligger højt på sidste trivselsmåling, og lukning af Kernehuset og skole vil betyde forholdsvis lang tid i offentlig transport, hvor børnene ikke er under pædagogisk opsyn. Herunder også at mange børn for nuværende cykler i skole – en bevægelsesdel, som de vil miste med offentlig transport.

- En eftertanke på vores lokalområde og dets muligheder for fortsat at være attraktivt og indbydende for mennesker, som søger landområdet og mindre fællesskaber og skoler.

Afslutningsvis foreslår Bosætningsgruppen, at der arbejdes på et samlet skole/dagtilbud indeholdende vuggestue, børnehave, SFO og skole. Blåhøj har nogle udmærkede grupper, som med stor glæde vil indgå i et samarbejde med Ikast-Brande kommune om at få det scenarie gjort til virkelighed. Bosætningsgruppen er imod lukning af det samlede skole- og dagtilbud, men vil hjertens gerne arbejde for et samlet skole- og dagtilbud i Blåhøj.

 

På vegne af Bosætningsgruppen i Blåhøj

 

René Pedersen, Jørgen Sandholm og Winnie G. A Jessen

Kommentarer

Tak for et ualmindelig godt indlæg i debatten. Hilsen Alice Klit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 23 jan.

  Bankospil

  Sted: Fasterholt Forsamlingshus
  Arrangør: Fasterholt Borgerforening og Fasterholt Forsamlingshus

 • 24 jan.

  Kim Larsen Temaaften

  Sted: Skærlund Forsamlingshus
  Arrangør: se annonce i Brande Bladet uge 3

 • 24 jan.

  The Boss. Tribute to Springsteen

  Sted: RemisenBrande, Remisevej 1
  Arrangør: www.branderocker.dk

 • 28 jan.

  Bankospil

  Sted: Brandlundparken
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 28 jan.

  Årsmøde i Gigtforeningen

  Sted: Sognegården, Storegade 10, Brande
  Arrangør: Lokalgruppen Ikast-Brande (Se annoncen i Focus uge 3)

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019