Flertal lukkede vandet ud af MES-søen i Brande

Af Villy Guldbrand Jensen

Efter en lang og til tider ophedet debat, blev forslag 3 stemt igennem med stort flertal.

Det betyder at man nu går efter forslaget, der betyder at søen tømmes for vand og at det oprindelige åløb kommer tilbage.

Specielt Fælleslisten gik hårdt til Kasper Pauli, der er formand for Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget i Ikast-Brande kommune.

- Vi peger på en retning, men det betyder ikke at vi ikke skal have en dialog, lød det fra Kasper Pauli, der straks blev modsvaret af Lotte Stoltenborg fra Fælleslisten:

- Men det er jo en dialog om forslag 3. Vi ønsker dialog om alle 4 forslag!

Aftenen startede utraditionelt med at man fra byrådets side gav en af de berørte borgere i Brande, Dennis Walther Birk Frederiksen, Brande Camping, taletid forud for byrådsmødet.

Han fortalte de 23 politikere og de 32 fremmødte tilhørere om de udfordringer campingpladsen står med, hvis søen bliver nedlagt.

- Vi er dybt afhængig af, at de på MES kan regulere opstemningen ved søen, når det regner meget eller det blæser meget fra vest og vandet bliver presset op i åen ude fra Hvide Sande, fortalte han og fortsatte: Op til 20 timer kan de holde vandet tilbage og det betyder at vi undgår at campingpladsen bliver oversvømmet.  

Hvis ikke vi kan stole på at det sker, kan vi ikke leje vore pladser ud på campingpladsen.

Brande Camping beskæftiger 8 mennesker.

 

Vi vil ikke lukke campingpladsen

Kasper Pauli (S) kvitterede for indlægget og gjorde det klart at det var en vigtig proces der nu forestår, og at man får tingene undersøgt til bunds i den videre proces.

Vi har ingen intentioner om at lukke Brande Camping, lød det fra formanden for KNB.

Kasper Pauli (S) gjorde i sin indledning til debatten om MES-søen klar at det var en bunden opgave at skabe faunapassage, og at der var penge fra EU og staten til at gennemføre projektet.

Hvis vi skal have alle 4 forslag analyseret bliver det en kommunal opgave at betale.

Isoleret set kan alle 4 løsningsforslag bruges, men forslag 3 og 4 har de mest optimale betingelser for fiskene.

Der er rigtig meget der skal undersøges, men i aften skal vi have sat retningen – derfor foreslår vi fra KNB at vi vælger løsning 3.

 

Venstre stemmer for   

Andreas Würtz fra Venstre pointerede at når ting kommer tilbage til det oprindelige, så øges livet i åen i positiv retning.

- Og så har vi størstedelen af lodsejernes opbakning, lød det fra Venstre manden.

Sidste nævnte bemærkning fik de mange tilhørere til at kigge undrende på hinanden – det så de ikke ud til at være enige i.

Fælleslisten bakket op af Nye Borgerlige havde ikke tænkt sig at opgive det de kaldte for – Brandes sidste store sø!

Rune Lyager og Lotte Stoltenborg gentog flere gange under debatten at det var en beslutning der blev taget alt for hurtigt.

- Vi kan ikke tage en så vigtig beslutning uden at der har været en ordentlig dialog!

- Hvad sker der når stemmeværket fjernes?

- Og hvor har i tallene fra der viser at forslag 3 er den billigste?

 

Lars Lyhne (V) gjorde opmærksom på at den endelige beslutning ikke skulle tages i aften. Det fik flere til at protestere. De mente at hvis først man valgte forslag 3 så havde man valgt at søen skulle væk.

Lars Lyhne (V) fastholdt dog at man inden man hev proppen ud, skulle have styr på alle løsninger og han opfordrede sine kollegaer til at træffe den beslutning man inders inde brændte for.

 

Punktet havde udløst to ændringsforslag.

Et fra Bruno Ostenfeld fra Nye Borgerlige sammen med Rune Lyager og Lotte Stoltenborg fra Fælleslisten, som igen udløste ændringsforslag fra Kirsten York Helms fra Konservative.

Begge ændringsforslag fik kun opbakning fra stillerne og man gik derefter til afstemning om forslaget fra KNB – der betyder at man vælger løsning 3 som den løsning der skal arbejdes videre med.

Altså at søen skal tømme for vand og åen skal slynge sig i sit naturlige leje igen.

Det blev stemt igennem med stort flertal.

 

Læs mere i Brande Bladet i næste uge!

Kommentarer

Der er en fisketrappe ved MES, hvorfor ikke bare forbedre den, eller er det Bestseller, der er på spil i baggrunden, og Brande Jagtforening mister en aktivitet med Fiskekonkurance Kristi Himmelfartsdag der går 40 år tilbage i tiden

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul